Turkiye altijd nummer 1?

Turkse Nederlanders hoeven niet in te burgeren. Maar wat als Turkse kinderen in Nederland niet eens de Nederlandse taal kennen? Dat is toch zonde. Want als je geen Nederlands spreekt, heb je hier geen toekomst. En het Turks ondernemerschap floreert wel, maar dat is niet altijd hetzelfde als integratie.

Aan tafel zitten vijf vrouwen. Een oude vrouw met een gebloemde hoofddoek zit naast haar dochter. Denk ik tenminste, want ze lijken op elkaar. Naast mij zit een jong meisje van ongeveer 7.

Ik zit aan tafel en probeer een gesprek op gang te brengen. Dat is lastig. Drie van de vijf vrouwen verstaan mij niet en andersom. De vrouw rechts van mij spreekt gebrekkig Nederlands en ik probeer haar uit te leggen wat de bedoeling is. Ze geeft snel op en ik kijk naar de laatste mogelijkheid. Een autochtone vrouw van dik in de 60. Ik raak met haar in gesprek en af en toe probeer ik de anderen iets mee te geven van ons gesprek. Een van de vrouwen roept een kind. Een jongen van 8 komt bij ons zitten. Ik richt me tot de kinderen en vraag in welke groep zij zitten en wat ze later zouden willen worden. Daarop roept Eyhan - ik weet zijn naam inmiddels - zijn moeder. Tot mijn verbazing spreken beide kinderen geen Nederlands. Ze begrijpen mijn simpele vragen niet. Kinderen die hier geboren zijn, die hier  doordeweeks naar een basisschool gaan, kinderen die hier hun toekomst moeten opbouwen.

Ik spreek de vrouw aan die gebrekkig Nederlands spreekt en vraag waarom haar dochter en de zoon van haar buurvrouw op die leeftijd geen Nederlands spreken. ‘Hier alles Turks, alles!’, roept ze. Ik vind het onacceptabel. Volwassenen moeten het zelf weten, maar kinderen hebben recht op onderwijs, het recht om Nederlands te leren. En het recht om nog een beetje  kans te maken op een gezonde toekomst in dit land.

Zonde als Turkse Nederlanders niet hoeven in te burgeren
De Nederlands-Turkse gemeenschap doet het op verschillende vlakken goed in Nederland. Juist op het gebied van de Nederlandse taal is er wat mij betreft een urgentie. Juist nu de discussie is opgelaaid over de vraag of Turkse Nederlanders wel of niet moeten inburgeren, nu de rechter vind dat dat eigenlijk niet hoeft. Ik durf hier wel de stelling aan dat het zonde zou zijn om Turkse Nederlanders hiervan vrij te pleiten. De Nederlandse taal is de sleutel tot deze samenleving. Wellicht niet als je kennismigrant bent, Engels je moedertaal is, je een dikke bak onder je reet hebt en elke ochtend naar een kantoor in een hoge wolkenkrabber rijdt. Maar dat is hier niet aan de orde. Willen wij dat kinderen zoals Eyhan hier een redelijke kans maken op een gezonde toekomst dan is de kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Geen concessies!

Turks ondersnemerschap niet altijd voorbeeld van integratie
Onlangs kwam ik de oratie tegen van Ewald Engelen naar etnisch ondernemerschap, waarin de groeiende succesvolle groep Turkse ondernemers geprezen wordt. ‘Terwijl het integratiedebat zo zoetjesaan zijn kookpunt bereikt, voltrekt zich onder niet-westerse migranten stilletjes een wonder’, schrijft hij. Natuurlijk is het debat over migratie en migranten grimmiger en harder geworden met ook vastgeroeste onjuiste en negatieve beelden die je niet makkelijk kunt bestrijden of wegnemen. Maar ik zie ook Turks ondernemerschap dat ik geen voorbeeld van integratie zou noemen, laat staan een wonder. Juist in de kleine ondernemingen in de oude wijken kun je vluchten, je schuil houden, niets met de buitenwereld te maken hebben. In een wijk waar de bakker Ankara heet en de slager Tonca, de notaris in het moskeegebouw zit en waar je Nederlandse verzekeringen kunt afsluiten na je middaggebed zonder een woord Nederlands gewisseld te hebben.

Het ligt er maar net aan wat je integratie noemt. Economische onafhankelijkheid en je eigen broek omhoog houden, OK. Maar om eigenlijk te denken dat je in Istanbul rondloopt is voor mij geen integratie. Ik vrees dat ik hiermee geen Turkse vrienden maak, maar in het Nederlands zeg ik dan maar: het is maar een Marokkaan die het schrijft.

Fatima Lamkharrat is opbouwwerker in Rotterdam.

Dit artikel is 2007 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (2)

 1. Ook iemand die zichzelf Marokkaan noemt is niet geintegreerd…
  Het enige dat integratie helpt is om afstand te doen van je oude indentiteit en nationaliteit. Nederlander worden tot in elke vezel is het enige dat helpt.
  Er bestaat ook maar een goede graadmeter van integratie en dat is het aantal gemengde huwelijken. Voor lui afkomstig uit de Islamitische cultuursfeer moet dat specifieker zijn, namelijk: het aantal gemengde huwelijken door meisjes oorspronkelijk uit die groep afkomstig.
  Aan dubbele paspoorthouders en het ‘vasthouden aan de oorspronkelijke identiteit’ers hebben oorspronkelijke Nederlanders niets. Sterker nog: dat heeft een enorme negatieve impact op welvaart en welzijn voor hun nazaten.

  Kortom, lekker terug naar land van herkomst of je eindelijk eens Nederlands/modern te leren gedragen ipv de archaïsche normen en de achterlijke geloofsbelevenis uit het land van herkomst.
  Des te langer dit soort immigranten zich als asociale paria’s blijft gedragen des te harder zal er ooit worden teruggeslagen. Met name als ze de steun van de almachtige en alwetende “Gutmenschen”, voornamelijk de linkse babyboomers, verliezen.

 2. Pieter, waar je over hebt heet Assimilatie….
  Integratie is het socialisatieproces van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep, maar daarnaast contact onderhouden met de andere leden van de eigen groep. Er is dus een hoge graad van zowel cultuurbehoud en participatie met de eigen groep (ingroup), als van participatie met en aanpassing aan de andere groep (outgroup).

  Integratie kan alleen een vrijwillig proces zijn van wederzijdse accommodatie. Daartoe moeten beide groepen het recht erkennen dat elke groep leeft volgens zijn eigen cultuur. De niet-dominante groep moet daartoe de basiswaarden van de dominante groep accepteren, terwijl de dominante groep de nationale organisaties aan moet passen om tegemoet te komen aan de behoeftes van de niet-dominante groep. Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassing heet dit assimilatie.
  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Integratie_(sociologie)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *