Call voor inzendingen: de prijs voor publieke sociologie 2019

De Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken reiken in 2019 voor de tweede keer een prijs uit: de prijs voor publieke sociologie. Deze prijs is voor Nederlandse sociologen die zich op interessante en vernieuwende manieren engageren met een publiek. Dat publiek kan specifiek zijn, bijvoorbeeld omdat het een gezamenlijke zorg heeft, maar ook breed.

De prijs kan naar een socioloog gaan die in een aansprekend essay een nieuw perspectief op een maatschappelijk probleem geeft. Maar het kan ook gaan om een dialoog met een protestbeweging, om een samenwerking met kunstenaars waarin gezocht wordt naar nieuwe verbeeldingen van sociologische inzichten, of om een bijdrage aan een lesmethode voor professionals.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn oneindig veel andere mogelijk. Het doel van de prijs is erkenning te geven aan zulke sociologische verbintenissen als belangrijk onderdeel van de wetenschap en om experimenten met zulk engagement te stimuleren.

Nederland kent een rijke traditie van publiek geëngageerde sociologie. Om die traditie te eren en nieuwe vormen van publieke sociologie te stimuleren stellen de Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken deze nieuwe prijs in.

De prijs bestaat uit 1000 euro. Ook publiceert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken graag een interview met de winnaar. De uitreiking van de prijs vindt plaats op de Dag van de Sociologie op 27  juni op de Universiteit van Amsterdam.

De prijs is voor ‘early career’ sociologen: sociologen die minder dan tien jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd zijn. Dit is om erkenning en stimulans te geven aan juist jonge generaties, waarvoor de druk zich te concentreren op puur academisch werk het grootst is. De prijs staat open voor alle sociologen: zij hoeven niet te werken op een universiteit. Wel gaat het om sociologen die zich vanuit hun rol als socioloog engageren.

Inzendingen mogen voor 15 april 2019 gestuurd worden via dit formulier. De inzending mag van de genomineerde zelf zijn, maar u mag ook iemand anders nomineren.

Een inzending mag een voordracht zijn maar dat hoeft niet. Inzendingen bestaan uit een brief waarin kort uiteen wordt gezet wat de inzending behelst, op wie die is gericht en met wie wordt samengewerkt. En het werk zelf, of een illustratie daarvan: een stuk beeldmateriaal, een essay, een verslag van een belangrijke workshop.

De jury bestaat uit Marguerite van den Berg (universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam), Rogier van Reekum (universitair docent sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) Nanne Boonstra (research manager bij filantropische Stichtig de Verre Bergen), Margriet Oostveen (columnist voor de Volkskrant) en Marcel Ham (hoofdredacteur van Sociale Vraagstukken).