Debat: ‘Pijn en plezier van de affectieve burger’

Pijn van de affectieve burger

De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving, met een overheid die een steeds groter beroep doet op actieve burgers. Meedoen geeft de mensen gevoelens van voldoening, saamhorigheid en erkenning. Maar meedoen kan ook relatiepijn, groeipijn en fantoompijn opleveren, omdat er een te groot beroep op je wordt gedaan, of je je miskend voelt. Zeker als de overheid tot 'affectief burgerschap' verplicht. In de publicaties Als meedoen pijn doet; affectief burgerschap in de wijk en De affectieve burger; hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid waarschuwen onderzoekers als Evelien Tonkens, Jan Willem Duyvendak en Imrat Verhoeven voor de keerzijden en risico's van de participatiesamenleving. Imrat Verhoeven deed dat recentelijk nog eens op deze site.

Plezier van de affectieve burger

Met hun RMO-essay Burgerkracht hebben Nico de Boer en Jos van der Lans de discussie over actief burgerschap in een stroomversnelling gebracht. De term is standaard geworden in vrijwel alle gemeentelijke beleidsstukken over het sociale domein. In Sociaal doe-het-zelven pleiten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans recentelijk voor het versterken van de doe-democratie en samenredzaamheid. Zij signaleren dat het wemelt van krachtige sociale netwerken waarin mensen zelf de handen uit de mouwensteken. Waar Tonkens, Verhoeven en andere onderzoekers vooral risico’s en problemen zien, zijn De Boer en Van der Lans opgetogen over de mogelijkheden van sociaal doe-het-zelven en burgerkracht, en overtuigd van de ‘wederopstanding van de civil society’.

Debat over pijn en plezier van de affectieve burger

Onderzoekers en publicisten denken verschillend over de mogelijkheid van affectief burgerschap. Gemeenten geven organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening opdracht om actief burgerschap te versterken. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van affectief burgerschap? Hoeveel plezier, voldoening, saamhorigheid en erkenning levert dat op? En hoe zit het precies met die relatiepijn, groeipijn en fantoompijn? Kunnen professionals en welzijnsorganisaties die pijn verzachten, of zelfs omzetten in plezier?

Dit zijn de centrale vragen in het debat Pijn en plezier van de affectieve burger. Een bruisend debat, georganiseerd door Verdiwel en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, waarin alle deelnemers per tafel met elkaar in discussie gaan en zich natuurlijk ook in het plenaire debat kunnen mengen.

Datum en locatie

12 maart 2014 - Seats2Meet Moreelse Park in Utrecht

Programma

13.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur - Opening door Kitty de Laat (voorzitter van Verdiwel en directeur-bestuurder van Vivaan in Oss) en introductie van gespreksleider Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
13.35 uur - Inleidingen door Evelien Tonkens en Imrat Verhoeven. Evelien Tonkens gaat in op de opkomst van affectief burgerschap in de huidige verzorgingsstaat en legt uit waarin affectief burgerschap verschilt van het op rechten gebaseerde sociaal burgerschap. Vervolgens gaat zij in op eigen kracht, burgerkracht en doe-democratie. Imrat Verhoeven belicht de scherpe kanten van de opkomst van affectief burgerschap, zoals de grenzen waar je tegenaan loopt bij het instrumentaliseren van burgers als vrijwilligers in informele zorgprojecten en de verschuivende houdingen tussen professionals en burgers en de gevolgen daarvan. Jos van der Lans en Nico de Boer reageren op de inleidingen.
14.15 uur - Debat met de zaal
14.40 uur - Tafeldiscussies aan de hand van stellingen
15.15 uur - Pauze
15.30 uur - Debat op basis van inbreng van de tafels met Kitty de Laat, professionals Maurice Specht van Leeszaal Rotterdam-West en Frans Huissen van Vrijwilligerscentrale Aalsmeer, de vier inleiders en de zaal.
16.30 uur - Borrel

Aanmelden

Lezers van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en leden van Verdiwel kunnen gratis deelnemen aan dit debat. Meld u aan door een e-mail te sturen aan info@verdiwel.nl. Na aanmelding ontvangt u een week voor het debat een bevestiging met routebeschrijving, het definitieve programma en een deelnemerslijst.