Evelien Tonkens doet al sinds 2005 als socioloog onderzoek naar de relatie burgers en publieke professionals. Op 11 november, tijdens de Agenda van het Sociaal Werk, geeft zij de Marie Kamphuis Lezing. Sociaal werkers zijn steeds meer aan het politiseren, constateert Tonkens. ‘Maar dat betekent dat je je moet afvragen: wat is dan het politieke mandaat?’