‘Sociale cohesie’ staat al geruime tijd hoog op de agenda van menig stadsbestuur. Het lijkt niet alleen een populair, maar ook een vanzelfsprekend concept. Maar hoe onschuldig en vanzelfsprekend het verlangen naar sociale cohesie ook lijkt, nadere beschouwing leert dat het haaks staat op veel kenmerken van de grote stad. Dat is niet onschuldig.