Flikker op met je gepest!

Vorige week ging een schok door Nederland vanwege de afscheidsbrief van Tim Ribberink. Pesten had zijn leven letterlijk verwoest. Terecht ontstond hierdoor een debat over pesten en de gevolgen ervan. Maar in dit debat leek vrijwel iedereen te ontwijken dat het hier om een specifieke vorm van pesten gaat.

Tim werd namelijk uitgemaakt voor ‘loser en homo’. Ook zou hij te veel met meisjes omgaan en was hij volgens jongens uit zijn omgeving niet stoer. Het doet er verder niet toe wat Tim’s seksuele voorkeur is geweest. Het gaat erom dat het hier ging om homo-pesten, waarvan zowel homo- als hetero-jongeren, jongens én meisjes het slachtoffer kunnen worden. Bij dat gepest gaat het namelijk meestal niet om de seksuele voorkeur van het slachtoffer maar om ‘gender non-conform gedrag’: je als jongen wat meer ‘vrouwelijk’ gedragen en als meisje meer ‘mannelijk’ is not done.

Jongeren blijken homoseksualiteit bij jongens vooral af te keuren omdat zij dit associëren met ‘vrouwelijk’ gedrag. Voor de dader is dit gedrag bij een slachtoffer vaak de trigger om over te gaan tot geweld. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat heterojongens die zich in de ogen van andere jongeren te ‘vrouwelijk’ gedragen zelfs nog meer worden afgekeurd dan homojongens. Dat sommige heterojongens gewoon liever omgaan met meisjes, niet om voetbal en auto’s geven of modebewust zijn gaat er bij de gemiddelde middelbare scholier niet in. En helaas ook niet bij alle volwassenen.

‘Homo’ is zo ongeveer het meest populaire scheldwoord

Het gevoel dat Tim Ribberink beschrijft in zijn afscheidsbrief is geen uitzondering. Veel te veel kinderen en jongeren worden iedere dag belachelijk gemaakt of krijgen zelfs met geweld te maken. Omdat ze zich volgens anderen ‘te mannelijk’ gedragen of ‘te vrouwelijk’. Een volwassene met een sterk gevoel van zelfvertrouwen en een stevig netwerk van gelijkgestemden, kan meestal wel lachen om negatieve en soms kwetsende reacties. Maar voor een tiener die nog volop in ontwikkeling is en bevestiging nodig heeft, is het bijna onmogelijk om het gespot van anderen te negeren. Zeker als op scholen ‘homo’ zo ongeveer het meest populaire scheldwoord is.

Dit kan ernstige consequenties hebben. Uit SCP-onderzoek bleek onlangs dat de helft van de homo- lesbi of biseksuele jongeren zelfmoord overweegt en dat zelfmoordpogingen onder deze jongeren zelfs vijf keer vaker voorkomen dan onder hun leeftijdsgenoten. Pesten op school blijkt voor deze groep één van de grootste risicofactoren te zijn voor suïcidepogingen. En ook bij heterojongeren komt 'homo pesten’ keihard aan.

Het moet gaan over opvattingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid

In het debat dat nu gevoerd wordt moet het daarom ook gaan over opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid die leiden tot het pestgedrag. Die belemmeren jongeren namelijk om op te groeien in een veilig klimaat waarin zij zichzelf kunnen zijn. Belangrijk is dat we deze jongeren steunen en de pesterijen, de spot en het geweld afkeuren. Volwassenen moeten het goede voorbeeld geven: door diegene die ‘anders’ is niet afkeurend te bekijken, maar door juist blij te zijn met het feit dat iedereen anders is.

Hanneke Felten, Maurits Boote en Judith Schuyf zijn onderzoekers van kenniscentrum MOVISIE en ontwikkelaars van iedereenisanders.nl . Dit is een website gericht op suïcidepreventie onder homo-, bi-, lesbische en transgender-jongeren.

Dit artikel is 2420 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (4)

 1. En hoeveel pedo-jongeren overwegen suicide of doen het daadwerkelijk?

  Vast niet interessant,

  want die mogen wel zelfmoord plegen?

  Graag zelfs?

  Zij worden niet gepest, zij worden geterroriseerd en kapot gemaakt!

  Maar dat zal wel geen sociaal vraagstuk zijn!

 2. Er bestaat helemaal geen directe relatie tussen ‘pesten’ en zelfdoding….

  Zelfdoding wordt in wetenschappelijke literatuur tegenwoordig begrepen als een vorm van ‘geleerd gedrag’. M.a.w. de gedachte tot zelfdoding en de werkelijke daad daartoe worden in de samenleving in de vorm van voorbeelden gegeven.
  Paradoxaal genoeg zal de aandacht voor zelfdoding door deze kwestie zelfs toenemen en als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe slachtoffers.
  In dit artikel wordt de schijn gewekt dat er een relatie bestaat tussen homoseksuele geaardheid, vrouwelijk gedrag, het daarmee gepest worden en zelfdoding.
  Er bestaat echter geen directe relatie met zelfdoding.
  De discussie zou moeten gaan of gevallen van zelfdoding in het openbaar via de media bericht dient te worden aangezien voor sommige mensen met problemen er een verkeerde ‘voorbeeldfunctie’ met levensgevaarlijke gevolgen er van uit kan gaan.

 3. Het is natuurlijk heel goed dat er nu een debat over komt,
  Ook heel begrijpelijk dat de opvattingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid worden besproken.
  Maar ik vraag mij toch wel af, heeft dit nou echt zin?

  Pesten kan je niet stoppen. En begrijp het niet verkeerd ik ben totaal geen voorstander van pesten, maar ik geloof er niet in dat er iets aan gedaan kan worden.

  Pesten begint vaak al in de opvoeding van de kinderen die pesten. Als daar niks aan wordt gedaan zal er geen verandering komen. Het heeft niets te maken met seksuele geaardheid maar met hoe sterk een kind in zijn schoenen staat. Als de kinderen niet zouden vinden dat hij Homo was zou het wel iets anders zijn geweest.

 4. Het werkt het beste als aan pesters en hun ouders wordt getoond wat hun daden voor gevolg hebben. Ook is het belangrijk er op tijd bij te zijn. Op de basisschool toen ik daar stage liep hadden wij ook dit soort pesters van tijd tot tijd. Hier werd altijd streng mee omgegaan, met success.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *