INTERVIEW Binnen emancipatieprojecten voor mannen blijven genderverschillen moeilijk te bespreken

Het bespreekbaar maken van genderongelijkheid binnen emancipatieprojecten voor mannen blijkt lastig. Hoe houd je deze mannen uit lagere sociale klassen, al dan niet met een migratieachtergrond, betrokken als je het gaat hebben over de rol van vrouwen of de opvoeding van kinderen? Met dergelijke dilemma’s kampen de professionals in projecten die gericht zijn op het emanciperen van mannen.

Iris van Huis promoveerde op 6 maart aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de spanningen tussen verschillende ongelijkheden in emancipatieprojecten voor gemarginaliseerde mannen. Marcel van den Haak sprak met haar in haar woonplaats Amsterdam.