INTERVIEW Islamitisch basisonderwijs helpt bij integratie

Sinds de oprichting van het islamitisch basisonderwijs in 1988, is er veel discussie over de wenselijkheid geweest. Godsdienstwetenschapper Marietje Beemsterboer, zelf leerkracht, deed onderzoek op 19 verschillende islamitische basisscholen. Ze wil met haar boek mogelijke vooroordelen over deze scholen wegnemen. Volgens haar dragen ze bijvoorbeeld in toenemende mate bij aan integratie.

Marietje Beemsterboer promoveerde op 12 juni aan de Universiteit Leiden op islamitisch basisonderwijs in Nederland. Marcel van den Haak sprak met haar op een school in Hoorn.

Dit artikel is 3120 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (7)

 1. Islamitisch basisonderwijs i.v.m. ‘integratie’ is een contradictio in terminis.
  Immers de Islamitische waarden oriëntatie staat haaks op die van de westerse samenleving.
  En dat laatste betreft zeker geen vooroordeel maar is een gegeven.

 2. Ik denk dat u het verkeerd benaderd Marius. U vergelijkt appels met peren als u spreekt over religie en het westen. Christelijke en joodse normen en waarden staan dan evenmin haaks op zoals u het noemt de westerse samenleving. Westerse samenleving is bovendien geen homogeen orgaan, namelijk bestaande uit 1000 en 1 opvattingen. Daarin zijn enkel de linkse en liberale opvattingen positief tegenover bijvoorbeeld homosexualitiet. Zij die aan de conservatieve /christelijke / rechtse kant zijn daar meestal negatief over. Neem bijvoorbeeld Angela Merkel die tegen het homohuwelijk heeft gestemd (een westers persoon toch?) Dus ik denk dat u individuen hier centraal moet stellen en het generaliseren niet op zijn plaats is.

 3. “Dus ik denk dat u individuen hier centraal moet stellen en het generaliseren niet op zijn plaats is”

  Bij de Islam wordt het individu volstrekt niet centraal gesteld en wordt homoseksualiteit niet getolereerd. In westerse democratieën wordt het hebben van verschillende meningen en maatschappij visies juist geaccepteerd en getolereerd.

 4. Volgens Marietje Beemsterboer dragen Islamitische basisscholen in toenemende mate bij aan integratie.
  Ik denk dat ze het heeft over door Nederland bekostigde Islamitische basisscholen, en ze met ‘integratie’ bedoelt: het integreren van Islamieten in de Nederlandse samenleving. Heb ik dit alles juist geëxpliciteerd, moet haar Leidse these worden verworpen. De islam integreert namelijk exclusief in de Islam.
  Lees de Koran, leer van de superintegrator Lee Kuan Yew (Singapora †2015): ‘we kunnen iedereen integreren, behalve Islamieten’, en luister naar Pakistan’s (ex-)president Pervez Musharaf: ‘Bij de gedachte aan de rol van de moslims in de huidige wereld breekt mijn hart. We zijn ver achtergebleven in de sociale, morele en economische ontwikkeling (…) en hebben geweigerd van anderen te leren. We moeten de barre realiteit onder de ogen zien.’

 5. Wat een onzin…bah!…“Er is geen moslim op aarde, die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen”,zei Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland…

 6. De Islam is een imperialistische doctrine die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd.De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!..

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *