Tamara Venrooij (VVD): ‘Wij willen veel verder gaan met de Wmo’

Tamara Venrooij: ‘Waar het de VVD om gaat, is dat de AWBZ beschikbaar blijft voor die mensen die daar echt in thuis horen. Met de uitbreiding van de AWBZ in de afgelopen decennia én de huidige kostenontwikkeling dreigt de AWBZ onbetaalbaar te worden.’ Partijen over de Wmo, deel 3.

Venrooij: ‘Wij willen dat voorkomen door een deel van de AWBZ-taken naar de gemeente over te hevelen en daarin willen we verder gaan dan nu is afgesproken. Ook de persoonlijke verzorging gaat wat ons betreft over naar de Wmo.’

Venrooij was zelf ook wethouder en toonde zich, niet onlogisch, in de afgelopen kabinetsperiode een warm pleitbezorger van de decentralisatie. En die ontwikkeling wil ze doorzetten.

De persoonlijke verzorging van kwetsbare mensen gaat wat u betreft naar de gemeentes. Geldt dat ook voor het budget dat er nu aan besteed wordt?

‘Daar hoort een budget bij, maar het is nog niet zeker welk budget dat is. Wij garanderen op dit moment niet dat dat budget hetzelfde is als wat er nu in de AWBZ aan besteed wordt.’

De Wmo is voor u dus vooral een middel om de AWBZ financieel in toom te houden?

‘Als ik die indruk nu wek, wil ik dat graag recht zetten. De VVD is echt een fan van de Wmo met alle mogelijkheden die de wet biedt. Dankzij die wet kunnen gemeentes mensen maatwerk leveren, mensen betrekken bij het oplossen van hun problemen, mensen in hun kracht zetten. In de Wmo is alles erop gericht om mensen zelfstandig te krijgen. Daar ben ik heel enthousiast over.’

Hoe zorgt u ervoor dat de Wmo niet alleen het speelterrein van de wethouder is, maar ook van de mensen die gebruik maken van de Wmo?

‘Veel gemeentes hebben gekozen voor een Wmo-raad. Dat vind ik prima, maar ik wil het niet verplichten. Ik vind dit bij uitstek een lokale keuze. Als je zegt dat je decentraliseert, moet je gemeentes ook vertrouwen. Maar we vinden wel dat er sprake moet zijn van onafhankelijke cliëntondersteuning.’

Wat bedoelt u daarmee?

‘Ik denk bijvoorbeeld aan een jong stel waarvan zij in de Wajong zit, hij in de Wns en ze zijn allebei geestelijk beperkt. Ze wonen zelfstandig, maar je moet er wel op letten dat ze niet iedere avond pizza eten. Bij een overheveling als deze is dat wel het gevaar, ze kunnen tussen wal en schip vallen.’

Waarom vertrouwt u er niet op dat de gemeente daar op zal letten?

‘Het is geen kwestie van vertrouwen of wantrouwen. Maar je moet bij een grote overgang als deze wel goed opletten. Een paar jaar geleden ging de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ en er was een groep mensen die niet zo makkelijk de weg naar het Wmo-loket wist te vinden. Dan kun je wachten op ongelukken en dat wil ik niet.’

U pleit voor verregaande decentralisatie, maar u wilt toch een soort vangnet.

‘Ik heb voor het liberalisme gekozen vanwege de sociale rechtvaardigheid. Het gaat om mensen aan de gang te krijgen. Met deze individuele cliëntondersteuning voorkom je dat mensen in de zorg komen. Zie het als een steuntje in de rug.’

De VVD komt in het kabinet, wat is dan de opbrengst van de Wmo na vier jaar?

‘Mede dankzij de voorgenomen wetswijzigingen zijn er veel meer mensen dan nu zelfredzaam geworden. Er staan dan veel meer mensen midden in de maatschappij.’

Interview: Piet-Hein Peeters.