Mona Keijzer (CDA): ‘SP heeft geen gelijk, de Wmo is een meedoenwet’

De Wmo is geen participatiewet, dat ziet de SP verkeerd, aldus Mona Keijzer van het CDA in een interview met Socialevraagstukken.nl. ‘Vaak worden mensen op oudere leeftijd eenzaam, dan vragen ze een scootmobiel aan, maar daar zit het probleem niet.’ Deel 2 van de serie ‘partijen over de Wmo’.

Mona Keijzer (CDA): ‘We zijn in onze samenleving verleerd om elkaar hulp te vragen. Je bent al kwetsbaar en als je dan hulp vraagt, maak je jezelf nog kwetsbaarder. We doen al veel voor elkaar, dat is inderdaad zo, maar volgens mij is er echt nog meer mogelijk. In Nederland wonen bijvoorbeeld relatief veel mensen intramuraal, ik denk dat om die mensen een onbenut potentieel aan mantelzorgers heen zit.’

Er zijn er in Nederland al 2,5 miljoen.

‘Als na vijftig jaar huwelijk je partner wegvalt, worden mensen vaak eenzaam. Dan vragen ze een scootmobiel aan, maar daar zit het probleem niet. Je moet wat aan die eenzaamheid doen en daar kan de omgeving vaak bij helpen zonder dat het al te veel tijd kost.’

Uw toekomstige collega Renske Leijten (SP) noemt de Wmo een zorgwet, u ziet dat anders?

‘Ze zou de stukken goed moeten lezen, het is een participatiewet. Het centrale begrip is het compensatiebeginsel. Wat kunnen mensen en hun omgeving zelf? De Wmo is een meedoen-wet.’

Het is niet de financiële uitlaatklep van de AWBZ?

‘Het is een feit dat de zorg in de volle breedte onbetaalbaar wordt. We moeten keuzes maken. Daarom willen we een aantal zaken uit de AWBZ halen, en mensen meer thuis te laten wonen. Je hoort zelden iemand zeggen “eindelijk, ik mag naar het verpleeghuis”. Met behulp van de Wmo kunnen we op zoek naar de beste prijs-kwaliteit verhouding. Gemeentes kunnen het gewoon goedkoper omdat ze veel preciezer kunnen kijken naar wat er nodig is. Hoe help je die meneer nou echt in plaats van dat je een aanvraag indient via de AWBZ en er vervolgens achter een bureau bepaald wordt of iemand er recht op heeft.’

Gemeentes kunnen het goedkoper?

‘Ik ben zelf als wethouder verantwoordelijk geweest voor de startfase van de Wmo. Wij hadden ook te maken met een korting van tien procent. Maar wij hadden ook de vrijheid om bijvoorbeeld welzijnswerk in te zetten en te zorgen dat mensen buiten de deur kwamen. Dat is echt goedkoper dan AWBZ-zorg.’

Wil het CDA zich bemoeien met de nogal wisselende kwaliteit van de Wmo-raden?

‘Nee, dat is aan de gemeentes. Wij zitten hier in Den Haag voor het landelijk belang Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de wethouder de Wmo-raad goed organiseert én serieus neemt. Laten wij in Den Haag ophouden ons op iedere vierkante centimeter te begeven.’

Interview: Piet-Hein Peeters.