Juryrapport Prijs voor Publieke Sociologie 2019

De Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken reiken in 2019 voor de tweede keer de prijs voor publieke sociologie uit. Deze prijs is voor Nederlandse sociologen die zich op interessante en vernieuwende manieren engageren met een publiek. Dat publiek kan specifiek zijn, bijvoorbeeld omdat het een gezamenlijke zorg heeft, maar ook breed.

De prijs kan naar een socioloog gaan die in een aansprekend essay een nieuw perspectief op een maatschappelijk probleem geeft. Maar het kan ook gaan om een dialoog met een protestbeweging, om een samenwerking met kunstenaars waarin gezocht wordt naar nieuwe verbeeldingen van sociologische inzichten, of om een bijdrage aan een lesmethode voor professionals.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn oneindig veel andere mogelijk. Het doel van de prijs is erkenning te geven aan zulke sociologische verbintenissen als belangrijk onderdeel van de wetenschap en om experimenten met zulk engagement te stimuleren.

Op onze call voor inzendingen kregen we dit jaar 9 inzendingen. Dat is minder dan vorig jaar (toen 16), en laat zien dat publieke sociologie nog wel wat prikkeling kan gebruiken. Het goede nieuws is dat we een overtuigende winnaar konden kiezen.

Een gapend gat in ons historisch en sociologisch bewustzijn

Met deze winnaar kiezen we tegelijk voor een platform dat zij mede oprichtte. Het snijdt geen gemakkelijke onderwerpen aan: alternatieve verhalen over kolonialisme, slavernij en racisme. In Nederland ook goeddeels onbekende verhalen, die nauwelijks aan bod komen, en die op dit platform fris en met energie worden verteld.

Het voorziet daarmee niet alleen in iets dat er nog niet was, maar draagt ook bij aan het bewustzijn van het Nederlands koloniaal verleden en legt het verband met hedendaags racisme. De website vervult een gapend gat in ons historisch en sociologisch bewustzijn.

Bovendien is het platform – pas opgericht in februari van dit jaar - veel meer dan een website, maar ook een uitvalsbasis voor uiteenlopende activiteiten als lezingen, een dialoogtafel, publicaties elders, advies, inzet van sociale media en het aankaarten van maatschappelijke problemen. Al die activiteiten geven bij elkaar ruimte aan gemarginaliseerde perspectieven.

We zien deze prijs dan ook als een ferme aanmoediging om hiermee door te gaan. We feliciteren onze winnaar Maria Luce Sijpenhof-Schelvis, mede-oprichtster en bestuurslid van Counter/Narratives.nl.