REGEERAKKOORD 2021-2025 Minimumloon omhoog en kosten kinderopvang omlaag

De groei van de welvaart kwam afgelopen jaren te weinig terecht bij de werkenden; banen zijn onzeker, de kwetsbaarheid is groot. Dat stellen alle aanstaande regeringspartijen, en daar klinkt urgentie in door, ook bij de VVD.

Het minimum(jeugd)loon moet omhoog; gezien de eensgezindheid daarover komt dat zeker in het regeerakkoord, maar met hoeveel zal nog flink wat strijd opleveren.

Werk moet meer zekerheid gaan bieden, vinden allen, maar de precieze voorstellen verschillen. Het compromis dat het regeerakkoord gaat halen maakt flex duurder en vast goedkoper. Er zal een nieuwe poging gedaan worden schijn-zzp’ers te onderscheiden van echte zzp’ers, met de bedoeling die eerste groep in vaste dienst te krijgen. Honderd procent zeker is dat er een collectieve verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komt voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

Dit staat in het regeerakkoord 2021-2025

Wat komt er in het aanstaande regeerakkoord? Om dat in kaart te brengen maken we de volgende inschatting. De VVD wordt de grootste partij en heeft met CDA, D66 en ChristenUnie vier jaar goed samengewerkt, ze halen samen weer een meerderheid (77-88 zetels). Om soepel te kunnen regeren, is ook een meerderheid in de Eerste Kamer gewenst en daarvoor komen PvdA en GroenLinks in beeld.

Alle andere partijen vallen om uiteenlopende redenen af. PVV en FvD omdat ze worden uitgesloten door onder andere de VVD, de SP vanwege de inhoudelijke en culturele kloof met de VVD.

Daarmee hebben we zes partijen die in een of andere combinatie de coalitie gaan vormen. Waar zijn deze partijen het over eens? We keken naar de thema’s: overheid, markt en burger; werk; wijken en welzijn; ‘schulden en armoede’; ‘discriminatie en racisme’. Komende dagen publiceren we hier broksgewijs de bevindingen.

De kosten voor de kinderopvang gaan omlaag

Het goede nieuws voor ouders is dat de kosten voor de kinderopvang omlaaggaan, misschien zelfs naar nul als PvdA en GroenLinks hun zin krijgen. Ook is er brede steun voor een verruiming van de verlofregelingen voor geboorte, ouderschap, mantelzorg en zelfs rouwverlof. Alle partijen pleiten voor een leven-lang-leren-regeling, over vorm en naam is verschil van mening – ontwikkelbudget, leerrecht, leerrekening of scholingsrecht – maar het zou goed kunnen dat het er eindelijk toch eens van gaat komen.

Brede steun voor bijverdienen in de bijstand

De eensgezindheid is weg als het over de uitkeringen gaat. Bij de VVD stijgt de bijstand niet mee met het minimumloon, het CDA zwijgt, D66 en ChristenUnie willen dat wel, PvdA en GroenLinks ook. Dat wordt een strijdpunt. Brede steun is er voor extra ruimte voor bijverdienen in de bijstand. De VVD wil de menselijke maat terug, maar de tegenprestatie moet blijven, CDA, D66 en ChristenUnie spreken zich daar niet over uit. Maar deze drie partijen willen wel afschaffing van de kostendelersnorm, dat maakt dus een kans, ook omdat PvdA en GroenLinks ervanaf willen.

Brede steun voor de basisbaan, al is het CDA voorzichtig

Alle partijen willen meer persoonlijke begeleiding van werklozen naar werk en op het werk. Echt spannend wordt het rond de sociale werkvoorziening; alle partijen minus VVD willen deze niet afbouwen maar juist ombouwen naar sociale ontwikkelbedrijven. Dezelfde brede steun is er ook voor de basisbaan, en al is het CDA wat voorzichtig, de kans is groot dat er op zijn minst geld komt voor (meer) experimenten.

(JvdM). De volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s verschijnt in het komende Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

 

Foto: Patrick Rasenberg (Flickr Creative Commons)