Bemoeizuchtige overheid

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten

Om particuliere initiatieven te laten floreren zijn welwillende vrijwilligers niet genoeg. Ondersteuning door fiscale regelgeving is eveneens van belang. Nu remt de politiek deze initiatieven vooral af met steeds nieuwe belastingregels. Sigrid Hemels legt uit waarom bijvoorbeeld vervanging van de fiscale giftenaftrek door subsidie toch echt geen goed idee is.

Lees verder
Reageer!

Stigmatisering bijstandsontvangers: de lange arm van Wilders

Slecht geklede bijstandsontvangers: de lange arm van Wilders

Slecht geklede bijstandsgerechtigden hebben als het aan het kabinet ligt geen recht meer op een uitkering. Maar de moeizame re-integratie van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt is niet terug te voeren op deze ‘redelijk’ klinkende soundbyte. Erger is de stigmatisering.

Lees verder
14 Reacties

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Burgers moeten meer voor elkaar zorgen, vindt de overheid. Het is echter de vraag of burgers massaal gehoor zullen geven aan de oproep om vorm te geven aan de participatiesamenleving. Vooral omdat deze vraag van de overheid komt. Er is verandering nodig, maar dat geldt ook voor de overheid.

Lees verder
Tevens Burgerschap, Wmo 3 Reacties

Maatschappelijk onbehagen is spiegelbeeld van behaagzieke overheid

Maatschappelijk onbehagen is spiegelbeeld van behaagzieke overheid

Een overheid die haar burgers probeert gerust te stellen met mantra’s en loze beloften, voedt het maatschappelijk onbehagen. Het debat over de CO2-opslag in Barendrecht laat zien dat het beter is om met burgers te praten over een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.

Lees verder
Tevens Meespraak burgers 2 Reacties

De terugkeer van sociale controle

De terugkeer van sociale controle

Toezichthouders hebben de neiging zichzelf steeds groter te maken. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans ondermijnen zij daarmee het zelfcorrigerend vermogen. Zelfs toezicht houden kunnen burgers zelf doen. Een pleidooi voor neosocialisering. 

Lees verder
Tevens Opvoeding 3 Reacties

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?

In september vergadert de Tweede Kamer over de ‘Rotterdamwet’. Daarmee mogen mensen met lagere inkomens geweerd worden uit bepaalde wijken. Maar: ook mensen die eerder voor overlast hebben gezorgd, of zelfs hun kinderen, mogen geweigerd worden voor een woning. Is dat wel verstandig?

Lees verder
Tevens Wonen, huren, kraken 2 Reacties

Lokale toekomst is niet te vangen in one liners als ‘terugtreden’

Lokale toekomst is niet te vangen in one liners als ‘terugtreden’

Het zijn spannende tijden voor de gemeente. Meer te doen, meer te kiezen, minder geld. Maar de discussie loopt in een aantal gemeenten met het gebruiken van grote termen als ‘burgerkracht’ en ‘terugtreden’, en met stevige stellingnames tussen voor- en tegenstanders, vast.

Lees verder
Tevens Assertieve burgers 2 Reacties

Conformisme is een handig beleidsinstrument

Conformisme is een handig beleidsinstrument

Psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek laat zien hoe en waarom mensen zich laten beïnvloeden door het gedrag van anderen. Deze kennis over de werking van het brein kan helpen bij het bepalen van overheidsbeleid.

Lees verder
2 Reacties

Hoe sociaal marktonderzoek en waardebepaling interventies verbeteren

Hoe sociaal marktonderzoek en waardebepaling interventies verbeteren

Discussies over de zin en onzin van maatschappelijke interventies gaan bijna altijd over de effectiviteit ervan. Wat het resultaat is, hoeveel ze kosten en wat ze opleveren. Hoewel dit belangrijk is, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor het proces dat vooraf gaat aan interveniëren, voordat er geld wordt uitgegeven.

Lees verder
Tevens Social Work 1 Reactie