Bemoeizuchtige overheid

Uitkeringsfraude: bezint eer ge bestraft

Uitkeringsfraude: bezint eer ge bestraft

Veel gemeenten profileren zich als strenge fraudebestrijders. Fraude mag niet lonen, is de mantra waarop hun aanpak is gebaseerd. Deze aanpak, met hardere sancties, gaat uit van een bepaald beeld van de fraudeur. Maar hoe calculerend is de zogenaamde calculerende fraudeur?

Lees verder
Tevens Assertieve burgers, Sociale zekerheid 4 Reacties

Tegenprestatie maakt paria’s van bijstandsgerechtigden

Tegenprestatie maakt paria’s van bijstandsgerechtigden

Gemeenten werken hard aan een verordening die per 1 januari 2015 de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden in goede banen moet leiden. Bijstandsgerechtigden worden daarmee weggezet als luie nietsnutten die maar beter gedwongen aan het werk gezet kunnen worden.

Lees verder
Tevens Arbeidsmarkt 8 Reacties

Nudging of manipulatie?

Nudging of manipulatie?

Nudging is meer dan een duwtje in de rug van de burger zodat hij gezonder gaat leven of zich aan de snelheid houdt. Het is ook een overheidsstrategie om collectieve voorzieningen terug te dringen. Begrijpelijk, maar het gevaar van manipulatie loert om de hoek.

Lees verder
Tevens Gedrag 5 Reacties

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten

Om particuliere initiatieven te laten floreren zijn welwillende vrijwilligers niet genoeg. Ondersteuning door fiscale regelgeving is eveneens van belang. Nu remt de politiek deze initiatieven vooral af met steeds nieuwe belastingregels. Sigrid Hemels legt uit waarom bijvoorbeeld vervanging van de fiscale giftenaftrek door subsidie toch echt geen goed idee is.

Lees verder
Reageer!

Stigmatisering bijstandsontvangers: de lange arm van Wilders

Slecht geklede bijstandsontvangers: de lange arm van Wilders

Slecht geklede bijstandsgerechtigden hebben als het aan het kabinet ligt geen recht meer op een uitkering. Maar de moeizame re-integratie van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt is niet terug te voeren op deze ‘redelijk’ klinkende soundbyte. Erger is de stigmatisering.

Lees verder
14 Reacties

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Burgers moeten meer voor elkaar zorgen, vindt de overheid. Het is echter de vraag of burgers massaal gehoor zullen geven aan de oproep om vorm te geven aan de participatiesamenleving. Vooral omdat deze vraag van de overheid komt. Er is verandering nodig, maar dat geldt ook voor de overheid.

Lees verder
Tevens Burgerschap, Wmo 3 Reacties

Maatschappelijk onbehagen is spiegelbeeld van behaagzieke overheid

Maatschappelijk onbehagen is spiegelbeeld van behaagzieke overheid

Een overheid die haar burgers probeert gerust te stellen met mantra’s en loze beloften, voedt het maatschappelijk onbehagen. Het debat over de CO2-opslag in Barendrecht laat zien dat het beter is om met burgers te praten over een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.

Lees verder
Tevens Meespraak burgers 2 Reacties

De terugkeer van sociale controle

De terugkeer van sociale controle

Toezichthouders hebben de neiging zichzelf steeds groter te maken. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans ondermijnen zij daarmee het zelfcorrigerend vermogen. Zelfs toezicht houden kunnen burgers zelf doen. Een pleidooi voor neosocialisering. 

Lees verder
Tevens Opvoeding 3 Reacties

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?

In september vergadert de Tweede Kamer over de ‘Rotterdamwet’. Daarmee mogen mensen met lagere inkomens geweerd worden uit bepaalde wijken. Maar: ook mensen die eerder voor overlast hebben gezorgd, of zelfs hun kinderen, mogen geweigerd worden voor een woning. Is dat wel verstandig?

Lees verder
Tevens Wonen, huren, kraken 2 Reacties