Een platform, Pieter en Jos, dat is Movisie al

Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans zijn professionals voor de verspreiding van informatie gebaat bij platforms. Maar Platform31 voert het woord ‘platform’ al in de naam en je zou kennisinstituten als Movisie kunnen opvatten als één groot platform.

Het type platform waarvoor Hilhorst en Van der Lans pleiten is één specifieke vorm van kennisdeling: een internetforum waar professionals als peer educators hun kennis en ervaring delen. Zonder meer een belangrijke vorm. Movisie investeert daarin al jaren en onderhoudt momenteel meer dan 50 online platforms. De site socialevraagstukken.nl is daarvan een voorbeeld, waarvan Movisie aan de basis stond. En recentelijk lanceerde Movisie het platform buurtwijs.nl, waar Jos van der Lans overigens mede van aan de wieg heeft gestaan. Buurtwijs is een platform voor buurtontwikkeling, waar ondernemende burgers, buurtwerkers, sociale ondernemers, community organizers en anderen hun kennis en ervaring delen. Movisie is in feite de moderator van dergelijke platforms. De ervaring leert dat het echt nodig is daarin te investeren. Als mensen niet actief worden uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen en met elkaar het debat aan te gaan, leiden dit soort platforms vaak al snel een zieltogend bestaan.

Platforms zijn prima, maar zijn niet de enige vorm

Platforms zijn niet voor alle doelen de meest geschikte vorm van kennisdeling. Voor het vinden van betrouwbare informatie, bijvoorbeeld over de belangrijkste beleidswijzigingen rond de decentralisaties, is een webartikel veel meer geschikt. Om snel overzicht te hebben, bijvoorbeeld over wat werkt bij schuldhulpverlening, bieden kennisdossiers toegankelijke, actuele en betrouwbare kennis. Bijscholing via cursussen en congressen is een antwoord op vragen van professionals om hun deskundigheid te bevorderen. Zo organiseerde Movisie onlangs het Omdenk-event. Omdenken is een methodiek om anders om te gaan met problemen, waar (bijvoorbeeld) sociaal werkers tegenaan lopen. De deelnemers lieten zich tijdens dat event inspireren door Berthold van Gunster, de founding father. Ze hebben er praktisch mee geoefend en gingen zeer enthousiast en verrijkt door hun ervaring met een nieuwe methode naar huis. Een meer interactieve vormen van kennisdeling via websites zijn de webinars en e-learning modules. Kortom: prima die platforms, maar niet als enige vorm van kennisdeling.

Een veelheid aan vormen bij Movisie

In mijn vorige baan bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, was ik eerlijk gezegd zelf iemand van wat Hilhorst en Van der Lans ‘klassieke kennisdeling’ noemen: het schrijven van rapporten en artikelen en af en toe eens een lezing of interview. Maar dat was het wel zo’n beetje. Toen ik bij Movisie kwam werken was ik onder de indruk van de veelheid aan vormen die worden benut om kennisdeling te bevorderen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van ideeën van kritische buitenstaanders. En we hopen natuurlijk dat Pieter Hilhorst en Jos van der Lans ons daar – net als voorheen - actief bij helpen en ons scherp houden.

Saskia Keuzenkamp is teamleider Effectiviteit en Vakmanschap bij Movisie en bijzonder hoogleraar emancipatie bij de afdeling sociologie van de Vrije Universiteit.

Foto: Pylesapics (Flickr Creative Commons)