Katinka Lünnemann

Meldcode maakt bewuster van huiselijk geweld

Meldcode maakt bewuster van huiselijk geweld

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling maakt professionals bewuster. Ze voelen zich ook niet onder druk gezet, zoals Paul Frissen en Niels Karsten eerder veronderstelden. Maar voor echte veiligheid in gezinnen is meer nodig.

Lees verder
Vraagstuk: Huiselijk geweld | 3 reacties

Praten over geweld in gezin is noodzakelijk

Dat de impact van partnergeweld groot is wordt steeds duidelijker. Niet alleen voor de partner, maar ook voor de kinderen. Het geweld roept heftige emoties op, maar voor jongeren is moeilijk om deze ervaringen te delen vanwege taboegevoelens. Wat kan de hulpverlening hiermee doen?

Lees verder
Vraagstuk: Huiselijk geweld, Opvoeding | Reageer!