Inschrijving Movisie Scriptieprijs 2019 van start

Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie? Stuur je scriptie dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2019 van Movisie!

Nederland is een welvarend land, waar de meeste mensen gelukkig zijn en zich goed kunnen redden. Toch kampen we met sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, armoede en schulden, radicalisering, huiselijk geweld… Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen. Hoe eenvoudig dat soms gaat, zo taai is het vaak om die kwetsbaarheid te verminderen of de gevolgen ervan te verzachten. Wat werkt hier wel en niet bij? Wat vraagt dit van sociaal professionals, beleidsmedewerkers en vrijwilligers?

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie reikt inmiddels al zeven jaar de Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van aanpakken in het sociale domein versterken en onderzoek naar kwaliteit, transformatie en professionalisering stimuleren. Lees meer over de winnaars van 2018.

Deelnemers maken kans op een geldprijs van € 750,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl. Er worden twee prijzen uitgereikt: één prijs in de categorie hbo-master en één in de categorie wo-master. Meedoen? Dat kan via dit formulier! Aanmelden kan tot en met 13 september.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie & bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Els Overkamp, hoofddocent Instituut Social Work & senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht.
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam & senior-onderzoeker WRR.
  • Trix Cloosterman, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijn de Meierij.
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

De scripties zijn door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

Eisen voor deelname in 2019

  • Het betreft een hbo- of wo-masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

In het reglement (pdf) vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen. Aanmelden kan tot en met 13 september 2019.

Vragen? Neem contact met ons op via scriptieprijs@movisie.nl.