Vier jaar nadat de koning in de troonrede het woord participatiesamenleving introduceerde, deed de NOS een onderzoek naar de resultaten van deze oproep. Tegelijkertijd kwam kenniscentrum Movisie met een analyse op de participatiesamenleving. LSA, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, stoort zich aan het opgeroepen beeld dat participatie iets elitairs is. Dat doet geen recht aan die vele mensen die impact maken in de wijken.