De onderhandelaars voor een nieuwe regering zullen niet om een herziening van de Awbz heen kunnen. Afgelopen maart berekende een ambtelijke werkgroep een viertal scenario's die 4,2 miljard euro aan besparingen kunnen opleveren. Hoogleraar public health Guus Schrijvers (Universiteit Utrecht) betwijfelt of een van die scenario's wel kans van slagen kan hebben.  Hij heeft zelf een ander voorstel in gedachten.