Dossier
Burgerkracht
Een pleidooi voor burgerkracht is te prijzen, maar de manier waarop Nico de Boer en Jos van der Lans dat hebben vormgegeven in hun RMO-essay schiet zijn doel voorbij. Het schikt zich naar het populistische vertoog en wakkert een gure wind aan, stelt een vijftal denkers uit de sociale sector.