Dossier

Antwoord op nationalisme

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, zet uiteen in een essay dat het na veertig jaar hoog tijd wordt dat politici van het midden de zorgen van mensen over globalisering, migratie en multiculturalisme serieus gaan nemen en met betere antwoorden komen dan het populistisch nationalisme doet.

Menno Hurenkamp schrijft in een reactie dat er de afgelopen jaren meer nationalisme in Nederland was dan Beekers doet voorkomen in zijn essay. Zowel in het streven naar ‘nationaal gevoel’ als in wetgeving is nationalisme al lang weer doodgewoon.

Hans Boutellier betoogt in een andere reactie dat er zeker een antwoord moet worden gevonden op het ‘nieuwe nationalisme’. En de Coronacrisis leert ons dat een zeker nationalisme zelfs onvermijdelijk is. Maar dat is volgens hem iets anders dan in zee gaan met het populistische nationalisme.