MEER WETEN OVER DE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN? Dossier: Zo vang je vluchtelingen op

Nu er nieuwe vluchtelingen uit Afghanistan komen is de vraag actueel: Hoe vang je vluchtelingen goed op? En hoe help je mensen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving? Daarover gaat het dossier Zo vang je vluchtelingen op.

Ruim 20 jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Gaat de nieuwe Wet inburgering, die vanaf 2022 van kracht wordt, daar verandering in brengen? Wat kunnen we leren van de afgelopen periode?