Dossier

Coronabezuinigingen in de gemeente

Al voor de crisis verwachtten veel gemeenten hun begroting voor 2020 niet of nauwelijks sluitend te krijgen. Dat wordt er komende tijd niet beter op, verwacht de VNG. Wat staat er zoal op stapel in het land? Is het sociaal domein het kind van de rekening? Worden zwembaden en bibliotheken en masse gesloten? Hoe reageert het sociaal werk daar op? In dit dossier journalistieke verkenningen van de eerste schermutselingen van de lokale bezuinigingspraktijk.