Bezuinigen op de sociale basis van Soest zou funest zijn

Als de gemeente Soest de maatschappelijk gevolgen van de coronacrisis wil opvangen, dan moet ze investeren in de sociale basis. Bezuinigen is funest voor mensen die het toch al minder getroffen hebben, zegt de welzijnsdirecteur.

Ruim voor de coronacrisis vroeg PvdA-raadslid Kabulay Gündüz in Soest om meer aandacht voor ‘sociale cohesie en maatregelen die dat ondersteunen’. Bij de bespreking, eind vorig jaar, van de gemeentelijke begroting tot 2024 bleek de oproep van Gündüz aan dovemans oren gericht. Het college van B&W maakte bekend vanwege tegenvallende rijksbijdragen fors te willen bezuinigen op onder meer cultuur en welzijn.

Na stevig debat – waarbij Jan Paauw van coalitiepartij Gemeentebelangen Groen Soest de oppositie verweet als ‘nepsinterklazen’ op te treden - zegde B&W ten slotte toe om te onderzoeken of de jaarlijkse opbrengst van de bouwleges volledig kostendekkend kan worden gemaakt. Een maatregel waarmee ‘de meest pijnlijke maatschappelijke’ bezuinigingen vanaf 2021 - op cultuur (120 duizend euro), welzijn (192 duizend euro) en natuureducatie (40 duizend) zouden kunnen worden ‘verzacht.’

Of een gemeente wel of niet investeert in de sociale basis, is uiteindelijk een politieke keuze, geeft Jan Buijze toe. Volgens de directeur van de welzijnsstichting Balans betekent dit echter niet dat het welzijnswerk zich dus als gedweëe volger van de lokale politiek moet opstellen.

Gevolgen crisis opvangen met sociaal aanbod

Integendeel, Buijze doet er van alles aan om de bezuinigingen op de sociale basis in Soest te voorkomen. Hij spreekt in bij gemeenteraadsvergaderingen het bestuur van Balans ging bij de gemeenteraadsfracties langs. Deels met succes.

De crux van zijn verhaal is dat de kosten van de coronacrisis er niet toe mogen leiden dat het college op de sociale basis bezuinigt. ‘Dat zou echt funest zijn. Tenminste, als we in Soest een aanbod willen hebben dat de sociale gevolgen van de coronacrisis – de toename van werkloosheid, huiselijk geweld en vereenzaming – opvangt.

Een miniconferentie

Om de gemeentebesturen in de regio’s Utrecht en Gooi en Vechtstreek ervan te overtuigen dat ze moeten investeren en vooral niet bezuinigen op de sociale basis, hebben de diverse welzijnsorganisaties een miniconferentie georganiseerd. Op die bijeenkomst die uiteindelijk geen doorgang kon vinden vanwege het verbod op evenementen zou een pleidooi voor de Sociale Basis gepubliceerd worden.  Dit pleidooi is er inmiddels, maar de conferentiedatum is verschoven. En vindt alleen digitaal plaats.

Jan van Dam is journalist.

 

Foto: E. Dronkert (Flickr Creative Commons)