Red onze democratie en stem tegen op 6 april!

Waarom zijn we tegen dit associatieverdrag? Dit verdrag zal slecht zijn voor Nederland en is nu al een ramp voor Oekraïne. Het is bovenal een zoveelste gevaar voor onze democratie, betoogt Pepijn van Houwelingen van het Burgercomité-EU.

Zoals Chris de Ploeg eind 2014 in een uitmuntend stuk in de Groene Amsterdammer uitvoerig heeft laten zien was en is Oekraïne tot op het bot verdeeld over dit verdrag. Uiteindelijk besloot toenmalig president Janoekovitsj te kiezen voor een douane-unie met Rusland simpelweg omdat het aanbod van Rusland veel genereuzer was. Het gevolg? Een opstand van een deel van de Oekraïense bevolking, zoals De Ploeg mooi in zijn artikel laat zien. Dit deel werd aangemoedigd en op een onverantwoorde wijze opgehitst door de EU. Oordeelt u zelf aan de hand van deze video , daar ziet u Europarlementariërs Van Baalen en Verhofstadt op een bijzonder kritiek moment, februari 2014, zich namens de EU mengen in een intern explosief debat. Ze gingen naar het Maidan en riepen op een enorm delicaat moment de Oekraïense bevolking op in opstand te komen tegen hun eigen wettig gekozen regering. Stelt u zich eens voor dat Poetin op een plein in Barcelona de Cataloniërs zou toeschreeuwen zich af te scheiden van Madrid, het land zou te klein zijn…..

Het gevolg? Een bloedbad op het Maidanplein waarvan het tot nu toe enig academische onderzoek overigens uitwijst dat het niet de regering maar, waarschijnlijker, de rebellen zelf waren die op hun eigen mensen schoten. Janoekovitsj, een democratisch gekozen president, werd verdreven en een nieuwe regering die voor een groot deel bestaat uit oligarchen (president Poroshenko is bijvoorbeeld een miljardair) en afhankelijk is van de steun van neonazi’s grijpt de macht. Een van de eerste maatregelen die de regering uitvaardigt is het afschaffen van het Russisch als officiële taal. Het gevolg: in het oosten van het land breekt een opstand uit en de huidige burgeroorlog is een feit.

‘Europese propaganda’ die wij dag in dag uit horen

En dit is geen ‘Russische propaganda’, het is de waarheid. Althans, het is in ieder geval veel meer waar dan de ‘Europese propaganda’ die wij dag in dag uit over dit verdrag te horen krijgen van de EU en onze eigen regering. De EU heeft vanuit een giftige combinatie van imperialisme en goede bedoelingen als eerste met zijn bemoeizucht een interne machtsgreep in Oekraïne gesteund en daarmee de internationale rechtsorde geschonden. Het resultaat is een rampzalige burgeroorlog waar ook Rusland zich in heeft gemengd. Rusland is geen lieverdje, maar dat zijn de neonazi-bataljons die aan de kant van Kiev strijden ook niet. Het land is mede dankzij onze Europese bemoeizucht in de afgrond gestort en verdeelder dan ooit tevoren. Er is in ieder geval zeker geen soeverein en eensgezind ‘Oekraïens volk’ dat unaniem heeft gekozen voor aansluiting bij de EU en daarvan slechts wordt weerhouden door het grote boze Rusland zoals sommige populisten uit het Ja-kamp het graag willen voorstellen.

Wat is wel ondubbelzinnig propaganda? Zeggen dat dit associatieverdrag een ‘simpel handelsverdrag’ is zoals onze regering keer op keer doet. Dat kan juridisch niet eens het geval zijn omdat als het slechts een handelsverdrag zou zijn, het al onder de soevereine competentie van de EU zou vallen en dus geen parlementaire goedkeuring nodig heeft en dan per definitie dus ook niet referendabel kan zijn. Vergelijkingen met de associatieverdragen die door de EU met Chili of Zuid-Afrika zijn gesloten gaan ook absoluut niet op. Deze landen liggen allereerst niet in Europa en kunnen dus nooit lid worden, bovendien zijn de associatieverdragen met deze landen veel korter - het associatieverdrag met Israël is bijvoorbeeld slechts 16 pagina’s groot terwijl dit associatieverdrag met Oekraïne 323 pagina’s telt. Tijdens de behandeling van het verdrag in de Kamers zei de regering dan ook zelf dat dit associatieverdrag het meest uitgebreide en alomvattende EU-associatieverdrag ooit is. Oekraïne wordt gedwongen 80 procent van de Europese wetgeving over te nemen (zonder zelf lid te worden!), en er wordt in het verdrag onder andere gesproken over militaire (artikel 10) en financiële steun (artikel 453) en een visumvrije regeling (artikel 19). En hoe zou een ‘simpel handelsverdrag’ in hemelsnaam tot een ‘grote continentale crisis’ kunnen leiden zoals Juncker ons wil doen geloven?

Een aantoonbare leugen: dat het verdrag ons geen geld zou kosten

Dat dit verdrag ons geen geld zou kosten is een ander keiharde en aantoonbare leugen van het kabinet. In artikel 453 van het verdrag staat letterlijk: ‘Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen’. Dat staat er echt niet voor niets. Bovendien, wie is zo naïef te geloven dat het toeval is dat in dezelfde maand waarin dit verdrag wordt ondertekend (maart 2014) de EU ook 11 miljard steun beloofd? Sterker nog, in een persbericht laat de EU zelf weten dat deze steun, waarin natuurlijk ook Nederland weer voor 5,7 procent meebetaalt, is gebaseerd op het associatieverdrag.

Ook grote onzin is de bewering dat dit zogenaamde ‘handelsverdrag’ ons veel geld gaat opleveren. Integendeel. De Oekraïense economie is kleiner dan die van Noord-Holland, door en door corrupt en verantwoordelijk voor nog geen 0,2 procent van onze export. Onze export zal dankzij dit verdrag dus niet of nauwelijks toenemen terwijl de aan dit verdrag gerelateerde boycot van Rusland ons land volgens het CBS ondertussen wel minstens 300 miljoen en 5000 banen kost.

Frauduleus en ronduit kinderachtig: oligarchen die onze bondgenoten zouden zijn

Frauduleus en ronduit kinderachtig en ook beledigend voor ons, de Nederlandse burger, is de kleutervoorstelling die wordt opgevoerd door onze regering, de pers en de EU. In deze voorstelling wordt de huidige, door een staatsgreep aan de macht gekomen, regering in Kiev - bestaande uit en gesteund door oligarchen en fascisten die geweld duidelijk niet schuwen en tegenstanders het ziekenhuis in knuppelen en de eigen bevolking in het oosten met clusterbommen bestoken - consistent als onze ‘goede’ en ‘democratische’ bondgenoten neergezet.

De waarheid is dat keiharde olie- en gasbelangen, onder andere van Georg Soros, de financier van het Ja-kamp, een belangrijke rol spelen. Net zoals fiscale constructies die de 50 Oekraïense oligarchen - die de helft van alle welvaart in dit land bezitten - in staat stellen via Cyprus en Nederland hun geld uit het land te sluizen. Ook dit maakt de ‘handelsliberalisatie’ opgenomen in dit verdrag allemaal makkelijker. Net zoals de export van bijzonder dieronvriendelijk geproduceerd vlees ten koste van onze eigen veel diervriendelijke boeren van Oekraïne naar Nederland. Ook kan een bedrijf als Monsanto dankzij artikel 404 lid c van het verdrag straks haar genetisch gemanipuleerde ‘terminator zaden’ in Oekraïne gaan verbouwen. Of de lokale boeren daar zo blij mee moeten zijn? Omgekeerd zullen westerse bedrijven straks, als ze onbelemmerd de Oekraïense markt kunnen betreden, een doodsteek uitdelen aan talloze Oekraïense bedrijven met nog meer werkloosheid als gevolg.

Oekraïne wordt gedwongen tot draconische bezuinigingen

De Oekraïense economie kromp vorig jaar al met 12 procent en de voor Oekraïne zo belangrijke handel met Rusland is door dit verdrag en de oorlog zo goed als ingestort. Dankzij dit verdrag wordt Oekraïne net zoals Griekenland gedwongen draconische bezuinigingen door te voeren. Is dat allemaal per se goed voor Oekraïne? Ondertussen krijgt één Oekraïense oligarch bijna één miljard euro (!) Europese subsidie voor zijn dieronvriendelijk geproduceerd vlees. Ons belastinggeld bestendigt straks dus de corruptie in Oekraïne die ongetwijfeld via dit verdrag ook ons land verder zal binnensijpelen. De grenzeloos naïeve suggestie van het Ja-kamp dat dit verdrag de enorme corruptie in Oekraïne zal doen verminderen en de democratie zal bevorderen hoort thuis in de Efteling. Is de corruptie in Afghanistan en Irak dankzij onze Westerse bemoeienis het afgelopen decennium afgenomen?

Leugenachtig: alsof het geen voorportaal voor EU-lidmaatschap is

Een andere ronduit leugenachtige voorstelling van zaken is de suggestie dat dit associatieverdrag geen voorportaal voor EU-lidmaatschap zou zijn. Dit bijzonder goed geannoteerde artikel laat er geen enkele twijfel over bestaan dat niet alleen velen Europese toppolitici waaronder Van Rompuy, Prodi, Berlusconi en commissaris Europese uitbreiding Füle in het verleden herhaaldelijk hebben aangegeven dat Oekraïne op een pad naar volwaardig lidmaatschap zit. Ook Oekraïense politici zoals premier Jatsenjoek en president Poroshenko willen dat Oekraïne zo snel mogelijk volwaardig lid wordt.

Daarbij wordt zelfs een exact jaartal genoemd: 2020. Vier jaar later droomt Poroshenko ervan lid te zijn van het Europees parlement. Iedereen die beweert dat dit associatieverdrag geen voorportaal voor lidmaatschap is liegt of is dom dan wel naïef. En aangezien het EU-lidmaatschap van nieuwe landen nog nooit eerst is voorgelegd aan de bevolking, aan ons, in een referendum is dit zeer waarschijnlijk de laatste kans om er iets tegen te doen. Let wel, uit opinieonderzoek blijkt al decennia dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen EU-lidmaatschap van Oekraïne is.

Het verdrag is zeer slecht voor Oekraïne…

Dit verdrag is dus een zeer slechte zaak voor Oekraïne. Het heeft het land tot op het bot verdeeld en zelfs in een burgeroorlog gestort. Westerse bedrijven zullen straks de Oekraïense bedrijven die het al zo moeilijk hebben onbelemmerd kunnen beconcurreren. Oekraïense oligarchen worden gesteund met Europese subsidies. De handel met Rusland is zo goed als stilgevallen. En, het allerergste, Oekraïne wordt door middel van dit integratieverdrag gedwongen zo goed als alle Europese wetgeving over te nemen zonder dat ze zelf als niet-lid hier ook maar enige zeggenschap over heeft. Oekraïne moet de EU zelfs op de hoogte stellen van wijzigingen in haar eigen wetgeving. Dit is niets minder dan een kolonisatie van Oekraïne door de EU en een minachting van de Oekraïense democratie.

… en ook voor ons land een slechte zaak

Maar dit verdrag is ook een erg slechte zaak voor ons land. We gaan een militaire samenwerking aan met een land in (burger)oorlog. Hoe dom kunnen onze politici zijn? We beloven financiële steun aan een land dat totaal failliet is. Hoe dom kunnen onze politici zijn? We introduceren een visumvrije regeling voor een land waarvan de geheime dienst betrokken is bij de kunstroof uit het West Fries museum en waaruit, zo bleek een maand geleden, meer en meer frauduleuze ‘asielaanvragen’ komen om zo een vertrekregeling te kunnen incasseren van 3450 euro , veel geld voor een inwoner van een land met een gemiddeld jaarinkomen van 2000 euro. Hoe dom kunnen onze politici zijn?

Alleen voor de EU is dit verdrag een goede zaak

Voor wie is dit verdrag dan wel een goede zaak? Alleen de EU als institutie, staat en ontluikend imperium heeft er baat bij. Zijn macht wordt groter omdat ze er straks een modelkolonie bij heeft waarover ze de baas kan spelen ten koste van het welzijn van ons continent, Europa. Het is niet verwonderlijk dat Kamerleden zoals Pechtold hebben toegegeven het associatieverdrag waar ze voor hebben gestemd in de Kamer zelf niet eens te hebben gelezen. Waarom zouden ze? Vanuit het ‘fictief EU-belang’ kunnen ze immers toch niets anders doen dan instemmen. Maar wat betekent onze democratie nog als onze parlementsleden niets anders kunnen dan instemmen met Europese verdragen?

Europese politici als Juncker dreigen de Nederlandse kiezer met een ‘grote continentale crisis’ als we het straks op 6 april in ons hoofd halen om tegen te stemmen. Delen van het associatieverdrag zijn al ‘voorlopig’ in werking getreden ondanks dat Nederland het verdrag nog niet heeft geratificeerd. Sterker nog, zoals is gebleken uit antwoorden op Kamervragen, de regering weet zelf inmiddels niet meer hoe soeverein we als land nog zijn en waar de Europese soevereiniteit begint en de Nederlandse dus ophoudt.

Een institutie zo gevaarlijk voor onze democratie als de EU moet uit alle macht en met alle mogelijke middelen worden bestreden en alles wat dit democratievernietigende instituut krachtiger maakt. Dit is dan ook de belangrijkste reden om 6 april vol overtuiging tegen dit associatieverdrag te stemmen dat de EU met Oekraïne heeft gesloten: alleen zo kunnen we de eerste en moeilijkste maar ook zo noodzakelijke stap zetten die nodig is om onze democratie en vrijheid terug te veroveren.

Pepijn van Houwelingen is actief voor het Burgercomité-EU, dat campagne voert om op 6 april tegen het associatieverdrag met Oekraïne te stemmen.

Afbeeldingsbron: European Parliament (Flickr Creative Commons)