Kind en gezin centraal: makkelijker gezegd dan gedaan

Kind en gezin centraal: makkelijker gezegd dan gedaan
Het adagium ‘kind en gezin centraal’ is nog lang niet overal realiteit. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het recente advies: Een gedurfde ambitie. Zeker waar veel hulpverleners betrokken zijn, is een radicaal andere werkwijze nodig.
Lees verder
Vraagstuk: Opvoeding, Zorg & Welzijn | Reageer!

Grotere ongelijkheid en toch geen scherpe klassenstrijd – blijft dat zo?

Grotere ongelijkheid en toch geen scherpe klassenstrijd - blijft dat zo?
De toenemende ongelijkheid in Nederland heeft nog niet tot verscherpte klassentegenstellingen geleid. Er zijn inmiddels wel voorbodes van toenemende polarisatie. Socioloog Nico Wilterdink vindt dat niet iets om verlangend naar uit te kijken.
Lees verder
Vraagstuk: Ongelijkheid | 1 reactie

‘Onzeker weten’ is een tegenkracht tegen onverschilligheid, domheid en arrogantie

‘Onzeker weten’ als tegenkracht tegen onverschilligheid, domheid en arrogantie
De transformatie naar een participatiesamenleving vraagt om een verkleining van de kloof tussen leef- en systeemwereld. Professionals met ervaringsdeskundigheid kunnen dat bevorderen, aldus lector Martin Stam in zijn afscheidsrede.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk | Reageer!

Gemeenten en UWV kunnen meer doen voor werkgevers

Gemeenten en UWV kunnen meer doen voor werkgevers
Werkgevers maken weinig gebruik van de dienstverlening die gemeenten en UWV bieden. De meesten bedienen zich van andere kanalen, zoals uitzendbureaus of een eigen netwerk. Dat moet anders, omdat kwetsbare groepen nu buiten beeld blijven.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Werkloosheid & Werkgelegenheid | 2 reacties

Latere schoolkeuze vermindert ongelijkheid, maar helpt niet iedereen

Latere schoolkeuze vermindert ongelijkheid, maar helpt niet iedereen
De schoolkeuze met een paar jaar uitstellen, verkleint de ongelijkheid tussen arm en rijk, anders dan het CPB meent op basis van bewijs uit Kenia en Zuid-Korea. Uitstellen pakt echter niet gunstig uit voor kinderen van rijke ouders.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Ongelijkheid | Reageer!

Sociale uitsluiting maakt migranten gevoeliger voor psychoses

Sociale uitsluiting maakt migranten gevoeliger voor psychoses
Migranten lopen meer risico op het ontwikkelen van een psychose dan autochtonen. Oorzaak: sociale uitsluiting. Migranten, maar ook vluchtelingen, zouden vaker de ervaring moeten krijgen dat ze belangrijk zijn en dat ze ertoe doen.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Geestelijke Gezondheidszorg | 3 reacties

Helft Nederlanders wil nivellering inkomens via belastingen

Helft Nederlanders wil nivellering inkomens via belastingen
Moet het nieuwe belastingstelsel voorzien in een lastenverlichting voor de hardwerkende Nederlander, of de rijken extra zwaar belasten? De helft van de Nederlandse bevolking heeft een voorkeur voor meer nivellering.
Lees verder
Vraagstuk: Publiek management, Rechtvaardigheid | 1 reactie

Etnisch profileren is onderdeel van vooringenomen criminaliteitsbeleid

Etnisch profileren is onderdeel van vooringenomen criminaliteitsbeleid
De politie maakt steeds meer gebruik van data om crimineel gedrag te analyseren en te voorspellen. Vooral burgers van andere afkomst of met donkere huidskleur hebben er last van. Zij worden vaker staande gehouden.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Misdaadbestrijding | 2 reacties

Streetwise ambtenaren gezocht!

Streetwise ambtenaren gezocht!
Wil de gemeentelijke transformatie slagen, dan moet de ambtelijke wereld zich meer vervlechten met de leefwereld van burgers. Dat vraagt om een tussenwerker: sociale professionals en ambtenaren die een ‘lerende’ houding kunnen innemen.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid | 6 reacties

Tv-programma’s over armoede: mixed feelings of poverty porn?

Tv-programma’s over armoede: mixed feelings of poverty porn?
Ons beeld van armoede is deels gebaseerd op de stereotypen die televisiemakers ons voorschotelen in reality-programma’s. Maar het kan anders, want de kijkers en deelnemers aan deze programma’s zijn geen ‘culturele sukkels’.
Lees verder
Vraagstuk: Ongelijkheid | Reageer!