Suggesties voor een Deltaplan Vluchtelingen

Suggesties voor een Deltaplan Vluchtelingen
Het pleidooi van de burgemeester van Haarlem voor een Deltaplan voor de asielopvang, is een goed idee, schrijft socioloog Shervin Nekuee. Hij doet alvast een paar voorstellen om te zorgen dat er een goede basis ligt voor maatschappelijke integratie.
Lees verder
Vraagstuk: Vluchtelingen | Reageer!

Nee stem je omdat je vóór Oekraïne bent

Nee stem je omdat je vóór Oekraïne bent
Laten we Oekraïne in de steek als het associatieverdrag er niet komt? Is een nee-stem bij het referendum zelfs een ja tegen het kwaad? Geenszins, zegt SP-kamerlid Harry van Bommel in reactie op Dave van Ooijen eerder op deze site.
Lees verder
Vraagstuk: Europese Unie, Meespraak burgers | 1 reactie

Corporaties zijn veel meer dan hun kerntaken

Corporaties zijn veel meer dan hun kerntaken
‘Terug naar je kerntaken’ is het credo voor woningcorporaties. Gelukkig hebben ze het roer nooit radicaal omgegooid en staan ze buurtbewoners nog altijd ten dienste. Terecht, want meer dan ooit is hun aanwezigheid in buurten en wijken nodig.
Lees verder
Vraagstuk: Wijk & Lokaal beleid | 1 reactie

Zorgwekkende alliantie in de maak tussen links-liberalen en de orthodoxe islam

Zorgwekkende alliantie in de maak tussen links-liberalen en de orthodoxe islam
Orthodoxe moslims maken selectief misbruik van liberale democratische waarden. Want binnenskamers houdt men er andere opvattingen op na. De bestuurlijke klasse kan ondertussen maar geen afstand doen van haar zelfgekozen naïviteit.
Lees verder
Vraagstuk: Religie | 5 reacties

Duiding en aanpak van criminaliteit door asielmigranten

Van opvang naar integratie van statushouders
De afgelopen weken was er discussie over de oververtegenwoordiging van asielmigranten als dader van criminaliteit. Maar de discussie moet over meer dan cijfers gaan: over de aanpak van onderliggende oorzaken en integratieproblemen.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Etniciteit | Reageer!

Meldsysteem risicokinderen is niet adequaat

Meldsysteem risicokinderen is niet adequaat
Professionals, ouders en jongeren in het jeugddomein moeten samenwerken, maar de Verwijsindex Risicojongeren, een systeem voor melding van risicokinderen, werkt dit eerder tegen. Ouders zijn wantrouwend en professionals werken om de index heen.
Lees verder
Vraagstuk: Jeugdzorg | 1 reactie

Angst kan niet met angst worden bestreden

Angst kan niet met angst worden bestreden
Liefde is dé remedie tegen de angst, aldus Bleri Lleshi. De oorspronkelijk uit Albanië afkomstige Lleshi is jongerenwerker in Molenbeek, de wijk in Brussel die in een adem wordt genoemd met jihadisme.
Lees verder
Vraagstuk: Radicalisering, Veiligheid | 1 reactie

Geheimen zijn heilzaam en noodzakelijk voor vrijheid burger

Geheimen zijn heilzaam en noodzakelijk voor vrijheid burger
De bonnetjesaffaire blijft ons achtervolgen, want transparantie is het buzzword. Snowden, Assange, iedereen verlangt totale transparantie. Maar een volledig transparante wereld is juist afschuwwekkend en totalitair, schrijft Paul Frissen in zijn nieuwe boek.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Rechtstaat | 1 reactie

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

#17 – Lvb-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot

Lvb-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot
Tegenwoordig gaat het erom via een generalistische aanpak tot individueel maatwerk te komen. Maar wat nu als een groep jongeren daardoor systematisch door de mazen van het net glipt? Wat heeft de nieuwe aanpak hen dan te bieden?
Lees verder
Vraagstuk: Jongeren | 5 reacties

Hoe het marktdenken onder de huid kruipt van de ggz-professional

Hoe het marktdenken onder de huid kruipt van de ggz-professional
In 2008 werd de marktwerking in de ggz geïntroduceerd. Psycholoog Bert Vendrik deed en doet daar als professional aan mee. Hij vraagt zich nu af: zijn cliënten wel beter af met al die verschillende ‘zorgproducten’? En hij komt tot een ontluisterende conclusie.
Lees verder
Vraagstuk: Geestelijke Gezondheidszorg, Marktwerking | 1 reactie