Maatschappelijk pessimisme heeft gevolgen voor democratie

Maatschappelijk pessimisme heeft gevolgen voor democratie
Maatschappelijk pessimisten hebben het gevoel dat het de verkeerde kant opgaat met de samenleving. Uit onmacht keren ze zich af van de maatschappij. Een krachtdadige politiek kan dit tij keren, meent Eefje Steenvoorden.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Macht | Reageer!

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving
Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Beleid is daarom gericht op praktische hulp en voorzieningen. Voor ouderen zelf gaat het vooral om de kwaliteit van leven en het behoud van eigen regie. Kortom, het is zingeving die hen sterker maakt.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen | Reageer!

Emancipatie is een irriterend onderwerp, maar laten we het er toch maar over hebben

Emancipatie is een irriterend onderwerp, maar laten we het er toch maar over hebben
Volgens sommige mensen zijn we inmiddels wel klaar met de vrouwenemancipatie. Maar toch zijn er nog steeds redenen om aandacht te vragen voor vrouwenemancipatie. Saskia Keuzenkamp agendeert daarom drie kwesties.
Lees verder
Vraagstuk: Emancipatie | 1 reactie

We moeten nu ook weer niet te veel verwachten van de wederkerigheid in relaties

We moeten nu ook weer niet te veel verwachten van de wederkerigheid in relaties
In het sociale domein hebben we al onze hoop gezet op de wederkerigheid in de relaties tussen burgers. Ten onrechte, de relaties van mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld kenmerken zich juist door een tekort aan reciprociteit.
Lees verder
Vraagstuk: Civil society, Wmo | 1 reactie

Medezeggenschap in verstandelijke gehandicaptenzorg moet beter

Raised-hands
De medezeggenschap van cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg functioneert ver onder de maat. De wetswijziging van minister Schippers is niet voldoende. Een minder afstandelijke overheid en verantwoordelijker bestuurders bieden meer soelaas.
Lees verder
Vraagstuk: Meespraak burgers, Zorg & Welzijn | Reageer!

Jeugdhulpverlening: het kan beter als professionals en gezinnen echt willen

Jeugdhulpverlening: het kan beter als professionals en gezinnen echt willen
Het cliëntenplatform in de jeugdhulp geeft professionals zes tips om de jeugdhulpverlening te verbeteren. Maar ook de aloude rust, reinheid en regelmaat doen wonderen. En, belangrijk, niet schromen om om hulp te vragen, wanneer dat nodig is.
Lees verder
Vraagstuk: Jeugdzorg, Opvoeding | Reageer!

Breed draagvlak voor doe-democratie in dorpen 2.0

Breed draagvlak voor doe-democratie in dorpen 2.0
In de ‘doe-democratie’ spelen betrokken bewoners de hoofdrol en blijven minder betrokken bewoners vaak buiten beeld, maar het is cruciaal dat ook zij zich herkennen in wat er in hun omgeving gebeurt. Op het platteland is dat doorgaans het geval.
Lees verder
Vraagstuk: Meespraak burgers | Reageer!

Toerisme in de tropen: een verhaal over schurende verhoudingen

photo-466563_960_720 aangepast
Vanuit de hangmat in zijn ver weg vakantieoord idealiseert menig westers toerist de eenvoudige levenswijze van de nobele wilde ter plaatse. Dit perspectief is niet alleen paternalistisch, maar heeft ook geen oog voor de complexe verhoudingen in het verre land, bananenpannenkoeken en kleefrijst ten spijt.
Lees verder
Vraagstuk: Sociale vraagstukken | 1 reactie

Om eigen kracht aan te spreken in de jeugdzorg heb je beroepskrachten nodig

Om eigen kracht aan te spreken in de jeugdzorg heb je beroepskrachten nodig
Eigen kracht in de jeugdhulp betekent dat jongeren, hun ouders en hulpverleners samen de problemen oplossen. Dat lijkt tegenstrijdig: professionele hulp inroepen om het zelf te doen. Tom van Yperen vertelt waarom dit een schijntegenstelling is.
Lees verder
Vraagstuk: Eigen kracht, Sociaal werk | Reageer!

Schoonheidsidealen van vrouwen en mannen gaan op elkaar lijken

Schoonheidsidealen van mannen en vrouwen gaan steeds meer op elkaar lijken
Een vrouw zien als een ding, dat is slecht. Toch? Niettemin neemt deze objectivering toe, niet alleen in de modewereld, maar ook in de samenleving als geheel. Een troost: ook mannen ontkomen er niet aan en worden vaker als lichaam beschouwd.
Lees verder
Vraagstuk: Emancipatie, Ongelijkheid | 1 reactie