Migratie en verzorgingsstaat kunnen wél samengaan

Migratie en verzorgingsstaat kunnen wél samengaan
De komst van Syrische vluchtelingen heeft het debat over betaalbaarheid en solidariteit van de verzorgingsstaat op scherp gezet. Dat is niet nodig, als het beleid meer gericht wordt op wederkerigheid en het álle inwoners van Nederland ten goede komt.
Lees verder
Vraagstuk: Vluchtelingen | Reageer!

Serie Nabij is beter. Decentraal denken en doen

#24 De wijsheid van de professionele massa

De wijsheid van de professionele massa
Door de decentralisaties bij gemeenten nemen lokale verschillen toe. Pieter Hilhorst en Jos van der Lans zijn daarom blij met de komst van platforms waar professionals ervaringen delen en elkaar informeren. Maar platforms zijn niet genoeg.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerinitiatieven, Zelforganisatie | Reageer!

Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk!

Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk!
Mensenrechten zouden expliciet deel moeten uitmaken van de praktijk en de curricula van het sociaal werk op hogescholen en universiteiten. Enkele tientallen professoren en lectoren uit Vlaanderen en Nederland ondertekenden deze oproep.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk | 1 reactie

Onderwijs dreigt sociaal vormende taak te gaan verzaken

Onderwijs dreigt sociaal vormende taak te gaan verzaken
Het pedagogisch klimaat in het onderwijs is in enkele decennia veranderd van emancipatorisch naar technisch-rationeel. De nadruk is komen te liggen op beheersing en het sociale aspect wordt verwaarloosd. Tijd voor actie.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | 1 reactie

Transformatie vraagt om ander leiderschap van zorgorganisaties

Transformatie vraagt om ander leiderschap van zorgorganisaties
Veel zorginstellingen worden bestuurd op basis van een technocratische, instrumentele managementstijl, waardoor ze niet in staat zijn effectief in te spelen op veranderingen. Dit staat haaks op de roep om een nieuw, persoons-georiënteerd zorgmodel.
Lees verder
Vraagstuk: Management, Zorg & Welzijn | Reageer!

Evenwichtige aansturing vermindert problemen bij bezuinigingen

Laveren tussen vrijheid en controle
Hoe ga je als organisatie in de publieke dienstverlening om met bezuinigingsmaatregelen? Veel managers kiezen voor een beperkende strategie, maar Berend van der Kolk pleit op basis van zijn onderzoek voor een meer evenwichtige aanpak.
Lees verder
Vraagstuk: Management | Reageer!

Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment

Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment
Zelfredzaamheid is de nieuwe norm. Maar hoe moet dat met mensen met een zorgvraag? Volgens Jenny Boumans en anderen is het tijd om de eenzijdigheid van het zelfredzaamheidsoffensief te erkennen en ruimte te maken voor empowerment.
Lees verder
Vraagstuk: Zelforganisatie | Reageer!

Steeds meer ouderen willen helemaal niet met pensioen

Steeds meer ouderen willen helemaal niet met pensioen
65-Plussers gaan na hun pensioen steeds vaker toch weer werken. Steeds meer ouderen doen dat uit noodzaak. Werkgevers staan niet zonder meer te trappelen en stellen strikte voorwaarden aan gepensioneerde werknemers.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeid & Economie, Ouderen | Reageer!

Re-integratiebeleid liever verbeteren dan afschaffen

Re-integratiebeleid liever verbeteren dan afschaffen
Het CPB-rapport ‘kansrijk arbeidsmarktbeleid’ deed velen concluderen dat het re-integratiebeleid zo ineffectief is dat het beter de prullenbak in kan. Paul van der Aa ziet liever dat het rapport een aanleiding is om het beleid verder te ontwikkelen.
Lees verder
Vraagstuk: Re-integratie | 2 reacties

Versoepel tegenprestatie en kostdelersnorm

Versoepel tegenprestatie en kostdelersnorm
Eerst was hij tegen invoering van de Participatiewet. Nu is hij wethouder in Amsterdam en moet hij de wet mede helpen uitvoeren. Arjan Vliegenthart ziet mogelijkheden om de wet zodanig aan te passen dat ze recht doet aan het woord ‘bijstand’.
Lees verder
Vraagstuk: Armoede, Werkloosheid & Werkgelegenheid | Reageer!