Het conflict tussen gelovigen en niet-gelovigen kan ook anders opgelost worden

Het conflict tussen gelovigen en niet-gelovigen kan ook anders opgelost worden
De recente terroristische aanslagen zetten de vreedzame co-existentie onder druk. Het is daarom zinvol te kijken hoe hermetisch de scheiding tussen gelovigen en niet-gelovigen eigenlijk is. Onderzoeker Joram Tarusarira bepleit een ander soort conflictanalyse.
Lees verder
Vraagstuk: Polarisatie, Religie | Reageer!

Geluksstofje maakt mensen onvriendelijker

Geluksstofje maakt mensen onvriendelijker
Het ‘geluksstofje’ serotonine verbetert weliswaar de stemming, maar sommige mensen worden er ook onvriendelijker van. Wat betekent dit geheel onverwachte gedrag van sarcasme en gevit voor de serotinegebruiker en z’n huisgenoten?
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag | 1 reactie

Hoe falende politici onze vrijheid om zeep helpen

Hoe falende politici onze vrijheid om zeep helpen
Politici lopen te hoop tegen een wet die belediging van een buitenlands staatshoofd verbiedt. De aanleiding is bekend. Wat onze politici moeten leren, is dat zij zelf medeveroorzaker zijn van geweldsdreiging door daaraan toe te geven.
Lees verder
Vraagstuk: Macht | 1 reactie

Roeping, loyaliteit en gezag: medicijnen voor de publieke sector

Roeping, loyaliteit en gezag: medicijnen voor de publieke sector
Het neoliberalisme bracht waarden als bezieling, vertrouwen en burgerschap in het gedrang, analyseert Evelien Tonkens vandaag in haar oratie. Hoe krijgen we dat weer terug? Tonkens pleit voor het heruitvinden van gezag in een egalitaire, democratische setting.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Ethiek | 1 reactie

Helpen is ook een ambacht

Helpen is ook een ambacht
Het is ontzettend mooi dat zorg- en hulpverleners zo van hun vak houden. Maar hun zorgen over hun beroep worden maar weinig gehoord. Hulpverleners moeten daarom op zoek naar fora, betoogt Margo Trappenburg vandaag in haar oratie.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk, Zorg & Welzijn | 1 reactie

Angst voor werkloosheid door technologische innovatie is ongegrond

Angst voor werkloosheid door technologische innovatie is ongegrond
Zoals gisteren gezegd, zullen door technologische veranderingen veel banen in het middensegment verloren gaan. Maar deze worden vervangen door andere banen.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeid & Economie, Technologie | 2 reacties

Zelfs in de publieke sector zijn middelbaar opgeleiden straks niet meer nodig

Zelfs in de publieke sector zijn middelbaar opgeleiden straks niet meer nodig
Ook in de publieke sector verdwijnen lager en middelbaar administratieve functies in rap tempo. Dit als gevolg van big data en andere technologie. Er ontstaan wel nieuwe banen, maar die vereisen vaak een hoger opleidingsniveau.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeid & Economie, Technologie | 1 reactie

Huppakee weg: de paradox van de zelfbeschikking

Huppakee weg: de paradox van de zelfbeschikking
Wie de weg wil vinden in de discussie over stervenshulp, moet een onderscheid maken tussen de principiële vragen over het recht op zelfbeschikking en de pragmatische vraag hoe we dat als onvolmaakte wezens met elkaar kunnen regelen.
Lees verder
Vraagstuk: Ethiek | Reageer!

Mantelzorgers zitten niet te wachten op complimenten of respijtzorg

Mantelzorgers zitten niet te wachten op complimenten of respijtzorg
Liesbeth Hoogendijk pleit voor een ondersteuning van mantelzorgers door de gemeente. Maar de meeste mantelzorgers hebben helemaal geen behoefte aan ondersteuning. En respijtzorg kan niet gezien worden als een vorm van waardering.
Lees verder
Vraagstuk: Zorg & Welzijn | 4 reacties

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

#22: Anders werken vraagt om anders aanbesteden

#22: Anders werken vraagt om anders aanbesteden
Anders werken in het sociaal domein begint bij het anders inkopen. Maar hoe doe je dat? De gemeente Alphen aan den Rijn vond een manier die samenwerking afdwong en ruimte maakte voor versterking van de leefwereld.
Lees verder
Vraagstuk: Civil society, Publiek management | 2 reacties