Hoe buurthulp kan werken

Hoe buurthulp kan werken
Veel wordt recentelijk verwacht van buurthulp, van buurtbewoners die elkaar helpen. Maar uit veel onderzoeken blijkt twijfel over de buurt als plek waar mensen naar elkaar omkijken. Voor een deel terecht, maar buurtbewoners blijken toch wel bereid om elkaar te helpen.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening, Wmo | Reageer!

Meer vrijwilligers bij zorg voor kwetsbaren – dat is mogelijk, maar niet zonder meer

Meer vrijwilligers in de zorg aan kwetsbaren is mogelijk – maar niet zonder meer
Vrijwilligers zijn geen professionals. Toch streeft de participatiesamenleving naar een grotere inzet van vrijwilligers in het verlenen van zorg aan kwetsbare medeburgers. Dit kan negatieve effecten hebben voor de kwaliteit van zorg, maar dat hoeft niet. Cruciaal is ‘coördinatie’.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Vrijwilligerswerk | 1 reactie

De gesubsidieerde jongerenwerker is achterhaald

De gesubsidieerde jongerenwerker is achterhaald
Het gesubsidieerde jongerenwerk van welzijnsinstellingen is niet meer van deze tijd. Het nieuwe elan komt van jonge ondernemers die bekend zijn met de jongerencultuur. In tegenstelling tot het jongerenwerk weten zij de jongeren wel te bereiken en een toekomst te bieden.
Lees verder
Vraagstuk: Jongeren | 5 reacties

Met stresstests en droogzwemmen voorbereiden op transitie jeugdzorg

Met stresstests en droogzwemmen voorbereiden op transitie jeugdzorg
Nog een paar maanden en de transitie van de jeugdzorg is een feit, maar zijn de gemeenten er voldoende op voorbereid? De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Transitiebureau Jeugd bieden stresstests aan om te kijken of de verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Jeugdzorg | Reageer!

Goede schuldhulpverlening vernedert niet, maar vertrouwt

Goede schuldhulpverlening vernedert niet, maar vertrouwt
Een groeiend aantal mensen kampt met schulden. Om hen uit de financiële en sociale misère te helpen, is een andere visie op schuldhulpverlening nodig. Een aanpak die minder bestraffend en vernederend is en die veel meer uitgaat van de eigen kracht van mensen. 
Lees verder
Vraagstuk: Armoede, Regulering | Reageer!

Het is even wennen: die cybercriminaliteit

Het is even wennen: die cybercriminaliteit
Tien jaar DigiD laat zien dat de internetverbinding met de overheid nog niet veilig is. Maar hoe zit het met uw verbinding of dat van het bedrijf om de hoek? Volgens Michel van Eeten, hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft, staan we bij de bestrijding van cybercriminaliteit pas aan het begin.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Internet en sociale media | Reageer!

Mantelzorgers worden onvoldoende ondersteund

Mantelzorgers worden onvoldoende ondersteund
Ouderen moeten langer voor zichzelf blijven zorgen. Daarbij is mantelzorg cruciaal. Ondersteuning die geboden wordt door instanties is vooral gericht op de cliënt. De mantelzorgers worden vaak over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat hier een goede oplossing voor wordt gevonden.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Wmo | 2 reacties

Burgers en sociaal werkers hebben elkaar hard nodig

Burgers en sociaal werkers hebben elkaar hard nodig
De Gezondheidsraad stelt voor om te investeren in kennisontwikkeling en professionalisering van sociale professionals. Nico de Boer suggereerde dat burgers ook zelf wel sociaal werk kunnen doen. Maar sociaal werk is juist nodig, onder andere om burgerinitiatieven te ondersteunen.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk, Vrijwilligerswerk | 5 reacties

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis
In april 2014 verscheen het advies van de verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs onder de titel: Meer van Waarde. Filosoof en hogeschooldocent Klaas Mulder vindt dat de commissie zich te weinig heeft gericht op de ‘gekwetsten en de gedeukten’.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | Reageer!

Ruim baan voor de kracht van kerken

Ruim baan voor de kracht van kerken
Kerken hebben een groot arsenaal aan eigen kracht. De participatiesamenleving kan daar z’n voordeel mee doen. Voorwaarden zijn nieuwsgierigheid naar de eigenheid van kerken en hen de kans geven het eigen sociaal kapitaal te gebruiken overeenkomstig hun unieke karakter.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening, Religie | Reageer!
×