Laat verantwoordelijkheid niet gijzelen door de vrije wil

Laat verantwoordelijkheid niet gijzelen door de vrije wil
De vrije wil is hot. Dat is eigenlijk erg jammer. De maatschappij -en met name de participatiemaatschappij- heeft veel meer aan filosofische inzichten over verantwoordelijkheid. Want op dit moment wordt de individuele verantwoordelijkheid ten onrechte verabsoluteerd.
Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat? | Reageer!

Straffen en reclasseren: let op de context!

Straffen en reclasseren: let op de context!
Reclasseringswerkers moeten, net als anderen in de justitieketen, de omslag maken naar werken vanuit de context. Samen met justitiële partners actie ondernemen en ook daarbuiten – bijvoorbeeld door scholen, slachtoffers, imams, jongeren en hun ouders erbij te betrekken.
Lees verder
Vraagstuk: Rechtspraak | 1 reactie

Bewoners wantrouwen overheid die ze de regie wil geven

Professionele drukte en argwanende bewoners vereisen ruimte om te leren
Het kost veel tijd en energie om wijkbewoners zover te krijgen dat ze zelf de regie nemen. Eerst moet er veel wantrouwen worden weggenomen (vooral van bewoners jegens de overheid) en moeten conflicten tussen overheid, welzijnsorganisaties en burgers worden opgelost.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Ruimtelijke Ordening | 3 reacties

Sociaal werk moet anders in de nieuwe samenleving

Sociaal werk moet anders in de nieuwe samenleving
De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende ‘scharrelruimte’ voor de sociaal werker.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk | 2 reacties

Maak lokaal actief burgerschap niet groter dan het is

Maak lokaal actief burgerschap niet groter dan het is
De verwachtingen over  actief burgerschap zijn hooggespannen. En er wordt met verve over de betekenis van deze burgerinitiatieven gediscussieerd. Recente cijfers waarschuwen echter dat de capaciteit van lokaal burgerschap niet overschat moet worden.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers | 2 reacties

Adviseren in dienst van beslissers, niet als tegenkracht

Adviseren in dienst van beslissers, niet als tegenkracht
De nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving moet de publieke besluitvorming er voor behoeden dat maatschappelijke vraagstukken de politiek worden ingezogen. Ze hoeft echter geen tegenkracht te bieden, zo betoogt Piet-Hein Donner bij de opheffing van de RMO.
Lees verder
Vraagstuk: Macht, Politiek | Reageer!

Onderzoekers moeten meer oog hebben voor strijdende meningen over wat een probleem is

Onderzoekers moeten meer oog hebben voor strijdende meningen over wat een probleem is
Bij de evaluatie van weerbarstige beleidsvraagstukken is het niet afdoende om alleen naar de effectiviteit van beleid te kijken. De vraag naar wat een definitie van het probleem is en welk beleid gewenst, is evenzeer van belang, vooral bij complexe en weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | 1 reactie

Civic crowdfunding is het wilde westen voor burgerinitiatieven

Civic crowdfunding is het wilde westen voor burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven zetten steeds vaker crowdfunding in om hun ideeën te realiseren. Het is een interessante ontwikkeling die direct raakt aan participatie en democratie. Er zitten wel grenzen aan, zegt Martijn Arnoldus, maar die kunnen worden verlegd.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Gemeentebeleid | 1 reactie

‘Meneer Rutte, de oplossing ligt niet bij Mohammed’

‘Meneer Rutte, de oplossing ligt niet bij Mohammed’
Premier Mark Rutte gooide op 16 maart via dagblad de Metro de knuppel in het hoenderhok. Hij erkent dat discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat, maar de politiek kan die discriminatie niet oplossen. ‘De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt’. Maar is dat wel zo?
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Werkloosheid | Reageer!

Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven

Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven
Non-Profit Organisaties (NPO’s) profiteren sinds eind vorige eeuw van de samenwerking met het bedrijfsleven. Daar zijn veel mooie uitjes en tijdelijke relaties met bedrijfsvrijwilligers uit ontstaan. Nu wordt het tijd dat NPO’s eisen durven stellen aan wat zij nodig hebben.
Lees verder
Vraagstuk: Vrijwilligerswerk | Reageer!

Sociale Vraagstukken Lezersonderzoek

×