Moslims en media in Nederland vormen geen gelukkig huwelijk

Moslims en media in Nederland vormen geen gelukkig huwelijk
De Nederlandse media zetten moslims neer als terroristen, voor het vredelievende tegengeluid hebben ze geen aandacht. Poldermoslims worden weliswaar gevraagd om ‘zich vaker te laten horen’, maar hun ingezonden brieven worden met opzichtige smoezen geweigerd.
Lees verder
Vraagstuk: Media, Religie | Reageer!

Niet de yup, maar de immigrant en de Vinexwijk laten de stad groeien

Niet de yup, maar de immigrant en de Vinexwijk laten de stad groeien
De grote steden in ons land groeien vooral door immigratie en de aanleg van nieuwe wijken binnen de stadsgrenzen. De modieuze stelling dat yuppen met bakfietsen in de binnenstad de groei veroorzaken en de stad aantrekkelijk maken (zie ook recent de Volkskrant), vertekent de werkelijkheid.
Lees verder
Vraagstuk: Beleid, Wonen, huren, kraken | 1 reactie

Jeugdzorg kan nog terug

Stop-Sign
De focus in de jeugdzorg op de eigen kracht van een familie – of netwerkberaad is niet zonder gevaar, met name voor probleemgezinnen. Het is een aanpak die zich eerst maar eens moet bewijzen. Tot die tijd kan de jeugdzorg beter inzetten op het behoud van de inmiddels verworven professionaliteit.
Lees verder
Vraagstuk: Decentralisatie, Jeugdzorg | 5 reacties

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

7-Brievenbussen, Kafka en sociale wijkteams

Brievenbussen, Kafka en sociale wijkteams
Het werk van de sociale wijkteams begint in de brievenbussen van mensen in de buurt. Aflevering 7: wat betekent eigen kracht nog als je de stroom informatie nauwelijks kunt doorgronden? Wordt het niet tijd dat UWV, belastingdienst, CJIB, zorgverzekeraars mee gaan kantelen?
Lees verder
Vraagstuk: Bemoeizuchtige overheid, Eigen kracht | 3 reacties

Sport is nog steeds vooral voor de elite

hockey32
Sport is dé plek van gelijke kansen. Maar als we naar de cijfers kijken, dan zien we dat vooral hoger opgeleiden aan sport doen en dat die dan ook nog eens bij elkaar zitten, bij hockey bijvoorbeeld. Dit ondanks inspanningen om iedereen aan het sporten te krijgen.
Lees verder
Vraagstuk: Sport, Vrije tijdsbesteding | 3 reacties

Verwarde personen: naar een sterke staat én een sterke samenleving

handenkringrond
Naast een sterke staat, die Nederland reeds heeft, heeft ons land behoefte aan een sterke sociale structuur rondom personen die verward zijn. Dat blijkt uit de de gang van zaken rond de hulpverlening aan Bart van U., de verdachte van de moord op oud-minister Els Borst.
Lees verder
Vraagstuk: Eigen kracht, Geestelijke Gezondheidszorg | 3 reacties

Creativiteit is geboden, ook bij het maken van beleid

bruggenbouw
Als we over beleid spreken, veronderstellen we dat de makers ervan een bewezen oplossing van de plank pakken, niet dat zij iets ontwerpen. We hebben geen oog voor het creatieve deel van beleid maken. Dat moet anders als de overheid de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd wil bieden.
Lees verder
Vraagstuk: Beleid, Politiek | 1 reactie

Oud worden in eigen buurt: het kan, maar gaat niet vanzelf

hangouderen
Overheden zetten steeds meer in op een integrale wijkaanpak. Daarmee hopen zij mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en buurtbewoners te betrekken bij de zorg en ondersteuning van ouderen. Het is maar de vraag of buurten hiervoor voldoende toegerust zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen, Wijkaanpak | 4 reacties

Een cultuurshock in Zwolle

Torteltuin
Toen bewoners zonder toestemming van de gemeente Zwolle op een braakliggend stukje grond een ‘Torteltuin’ inrichten, brak er een crisis uit in het stadskantoor. Een cultuurverandering bij de gemeente zorgde niettemin voor een vruchtbare transitie.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerinitiatieven, Gemeentebeleid | 3 reacties

Pleidooi voor positieve veiligheid

politie
De Nationale Politie is voortdurend onderwerp van debat, vanwege de reorganisatie en de benarde financiële situatie van het korps. De leiding vindt dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Marc Schuilenburg vindt dat die vooral inhoudelijk moeten zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Beleid, Veiligheid | 1 reactie