Winstuitkering in ziekenhuizen: daar krijgen we spijt van!

Winstuitkering in ziekenhuizen: daar krijgen we spijt van!
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor winstuitkering in ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg op 1 juli zonder al te veel discussie aangenomen. Ten onrechte, aldus hoogleraar Evelien Tonkens, het wetsvoorstel heeft verstrekkende gevolgen.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Marktwerking, Publiek management | Reageer!

Schulden maken: dat kun je leren

Schulden maken: dat kun je leren
De leenmentaliteit in Nederland is veranderd. Leenden we 70 jaar geleden alleen als het echt nodig was, nu is de schaamte en terughoudendheid aanzienlijk kleiner. Omdat lenen normaler wordt, moeten we jongeren vroeg leren om het verantwoord te doen.
Lees verder
Vraagstuk: Jongeren, Regulering | Reageer!

Schulden zijn geen eigen schuld dikke bult

Schulden zijn geen eigen schuld dikke bult
Het aantal mensen met problematische schulden groeit hard. Van eigen kracht is in schuldhulpverlening nog geen sprake. En de individuele financieel-juridische aanpak van schulden – simpelweg gericht op aflossing – is dominant. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.
Lees verder
Vraagstuk: Armoede | 1 reactie

Straffen alleen helpt niet tegen graaiende bedrijven

Straffen alleen helpt niet tegen graaiende bedrijven
Hoe kunnen de kleine en grote graaiers van deze samenleving worden aangepakt? Door een intensiever opsporingsbeleid en steeds zwaardere sancties? Onderzoek naar frauderende afvalbedrijven laat de beperkingen daarvan zien.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Rechtspraak | 1 reactie

Hoe buurthulp kan werken

Hoe buurthulp kan werken
Veel wordt recentelijk verwacht van buurthulp, van buurtbewoners die elkaar helpen. Maar uit veel onderzoeken blijkt twijfel over de buurt als plek waar mensen naar elkaar omkijken. Voor een deel terecht, maar buurtbewoners blijken toch wel bereid om elkaar te helpen.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening, Wmo | 2 reacties

Meer vrijwilligers bij zorg voor kwetsbaren – dat is mogelijk, maar niet zonder meer

Meer vrijwilligers in de zorg aan kwetsbaren is mogelijk – maar niet zonder meer
Vrijwilligers zijn geen professionals. Toch streeft de participatiesamenleving naar een grotere inzet van vrijwilligers in het verlenen van zorg aan kwetsbare medeburgers. Dit kan negatieve effecten hebben voor de kwaliteit van zorg, maar dat hoeft niet. Cruciaal is ‘coördinatie’.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Vrijwilligerswerk | 4 reacties

De gesubsidieerde jongerenwerker is achterhaald

De gesubsidieerde jongerenwerker is achterhaald
Het gesubsidieerde jongerenwerk van welzijnsinstellingen is niet meer van deze tijd. Het nieuwe elan komt van jonge ondernemers die bekend zijn met de jongerencultuur. In tegenstelling tot het jongerenwerk weten zij de jongeren wel te bereiken en een toekomst te bieden.
Lees verder
Vraagstuk: Jongeren | 8 reacties

Met stresstests en droogzwemmen voorbereiden op transitie jeugdzorg

Met stresstests en droogzwemmen voorbereiden op transitie jeugdzorg
Nog een paar maanden en de transitie van de jeugdzorg is een feit, maar zijn de gemeenten er voldoende op voorbereid? De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Transitiebureau Jeugd bieden stresstests aan om te kijken of de verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Jeugdzorg | Reageer!

Goede schuldhulpverlening vernedert niet, maar vertrouwt

Goede schuldhulpverlening vernedert niet, maar vertrouwt
Een groeiend aantal mensen kampt met schulden. Om hen uit de financiële en sociale misère te helpen, is een andere visie op schuldhulpverlening nodig. Een aanpak die minder bestraffend en vernederend is en die veel meer uitgaat van de eigen kracht van mensen. 
Lees verder
Vraagstuk: Armoede, Regulering | Reageer!
×