Cruciaal: persoonlijke belangen bij het burgerinitiatief

Cruciaal: persoonlijke belangen bij het burgerinitiatief
Burgerinitiatieven proberen een antwoord te formuleren op een ervaren gebrek of ongemak. Burgers zélf zetten er gezamenlijk de schouders onder, in samenwerking met de lokale overheid. Maar op de achtergrond spelen soms persoonlijke belangen.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers | Reageer!

Tegenprestatie maakt paria’s van bijstandsgerechtigden

Tegenprestatie maakt paria’s van bijstandsgerechtigden
Gemeenten werken hard aan een verordening die per 1 januari 2015 de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden in goede banen moet leiden. Bijstandsgerechtigden worden daarmee weggezet als luie nietsnutten die maar beter gedwongen aan het werk gezet kunnen worden.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Bemoeizuchtige overheid | Reageer!

Hoe betrekken we meer mensen bij de informele hulp?

Hoe betrekken we meer mensen bij de informele hulp?
Mensen die voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen, zullen deze als eerste uit hun eigen netwerk moeten halen. Wat willen en kunnen mensen voor elkaar doen en hoe kunnen we het potentieel aan informele hulp vergroten? Het SCP zocht het uit. Gisteren verscheen de studie Hulp geboden.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Hulpverlening | 1 reactie

Laat participatiesamenleving Eros omarmen

Laat participatiesamenleving Eros omarmen
De tijd is rijp voor de herontdekking van Eros als belangrijkste bron van betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling. Ringo Ossewaarde ziet de erotische kunst van het liefhebben, en niet de georganiseerde solidariteitshuishouding, als de kern van een sociaal bestaan in de participatiesamenleving.
Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat? | Reageer!

Nudging of manipulatie?

Nudging of manipulatie?
Nudging is meer dan een duwtje in de rug van de burger zodat hij gezonder gaat leven of zich aan de snelheid houdt. Het is ook een overheidsstrategie om collectieve voorzieningen terug te dringen. Begrijpelijk, maar het gevaar van manipulatie loert om de hoek.
Lees verder
Vraagstuk: Bemoeizuchtige overheid, Gedrag | 4 reacties

Niet te intiem graag! Zeven regels voor het behoud van de wilde cyborg

Niet te intiem graag! Zeven regels voor het behoud van de wilde cyborg
De versmelting tussen mens en techniek biedt prachtige mogelijkheden, maar dreigt ook een aantal kwaliteiten van ons intieme leven aan te tasten die tevens behoren tot de kernwaarden van onze samenleving. Rinie van Est formuleerde zeven stelregels om dit voorkomen.
Lees verder
Vraagstuk: Technologie en sociaal beleid | Reageer!

Onzekerheid, maar ook veel potentie in Amsterdamse tuindorpen

Toenemende onzekerheid maar ook veel potentie in Amsterdamse tuindorpen
Tuindorpbewoners in Amsterdam-Noord voelen zich onzeker. Het buurtcentrum sluit, de gezondheidszorg wordt duurder en het stadsdeel en de woningbouwcorporatie verdwijnen uit het zicht. Toch is er ook potentie om hun gemeenschappen sterk, weerbaar en betrokken te houden.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | Reageer!

Hogere opleidingen sociaal werk: zo worden ze toekomstbestendig

Hogere opleidingen sociaal werk: toekomstbestendig vanuit duurzame kern
Medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellier met haar advies over het hoger sociaal onderwijs te veel leunt op het beleid en huidige werkveld. Critici als Spierts en Schilder hebben weer te weinig oog voor veranderingen in het sociale domein.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | Reageer!

Niet alleen opsluiten maar ook behandelen helpt criminele jongeren

Niet alleen opsluiten maar ook behandelen helpt criminele jongeren
Het uitgangspunt van de jeugdzorg anno 2014/2015 is dat jongeren met (ernstige) gedragsproblemen kunnen leren participeren in de Nederlandse samenleving. Gaat dit ook op voor delinquente jongeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen? Waarschijnlijk wel, maar zeker weten doen we het nog niet.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Jeugdzorg | 1 reactie

Vergrijzing kan ook een motor zijn voor vernieuwende burgercollectieven

Vergrijzing als motor voor vernieuwende burgercollectieven
Het groeiend leger aan 65-jarigen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Maar zitten er enkel negatieve kanten aan dit verhaal? Nee, ouderen maken met hun kennis, ervaring en middelen namelijk ook institutionele vernieuwing mogelijk.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen, Zelforganisatie | Reageer!