Nederland is nog allesbehalve een sportland

Nederland is nog allesbehalve een sportland
Het is Nationale Sportweek, een initiatief dat nog steeds van groot belang is, vindt Koen Breedveld, want we sporten in Nederland wel, maar nog lang niet genoeg. Hier ligt een schone taak voor de overheid. Gemeentes zouden het sporten op zijn minst kunnen promoten.
Lees verder
Vraagstuk: Sport | Reageer!

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten

Politiek moet filantropische sector beschermen én loslaten
Om particuliere initiatieven te laten floreren zijn welwillende vrijwilligers niet genoeg. Ondersteuning door fiscale regelgeving is eveneens van belang. Nu remt de politiek deze initiatieven vooral af met steeds nieuwe belastingregels. Sigrid Hemels legt uit waarom bijvoorbeeld vervanging van de fiscale giftenaftrek door subsidie toch echt geen goed idee is.
Lees verder
Vraagstuk: Bemoeizuchtige overheid | Reageer!

Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering

Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering
Wijkteams vormen niet dé oplossing voor alle sociale problemen in Nederlandse wijken, menen Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer. Zij vinden dat het bijna geloof in deze integrale teams nuancering behoeft en formuleren aandachtspunten voor gemeenten en professionals.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Welzijnswerk | 1 reactie

Let’s go British on the EU!

Let’s go British on the EU!
Het Europadebat is versimpeld tot een plat ‘voor’ of ‘tegen’. Gedomineerd door abstracties en angsten enerzijds en concrete voordeeltjes (afschaffing roamingtarieven) en voorbeelden van overdreven Europese regelzucht (verbod op olijfoliekannetjes) anderzijds. Groot-Brittannië leert dat het ook anders kan.
Lees verder
Vraagstuk: Europese Unie | 1 reactie

Project P: ja of nee?

Project P: ja of nee?
Wat leert het debat over Project P ons over de aanpak van pesten? Mieke van Stigt maakt de balans op. Zolang scholen het pesten blijven ontkennen, of zich drukker maken over hun imago in de media dan over het welzijn van hun leerlingen, maakt zelfs de beste anti-pestmethode geen schijn van kans.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Jongeren | 4 reacties

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding
Hans Boutellier verbaast zich over de kritiek een dag eerder van Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool Amsterdam op het advies van zijn commissie om de sociale studies op hogescholen te hervormen. Verandering is volgens hem absoluut noodzakelijk.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Social Work | 2 reacties

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke
Onlangs verscheen het advies Meer van Waarde, over de opleidingen tot de sociale beroepen op de hogescholen. Weliswaar een moedige poging om duidelijkheid te scheppen, maar de brede opleiding die de commissie bepleit sluit niet aan bij de netwerksamenleving.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Social Work | Reageer!

Hoeders van de moraal vergroten de kans op kindermisbruik

Hoeders van de moraal vergroten de kans op kindermisbruik
Kindermisbruik moet worden voorkomen, vrijwel iedereen is het daar over eens. Maar de verkettering van pedofilie , zoals die in Nederland plaatsvindt, werkt eerder averechts. Wie echt bescherming van kinderen voorstaat, kan beter inzetten op een open en preventieve benadering.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Moraliseren | Reageer!

Oplossingen lokale problemen liggen niet bij colleges maar bij burgers

De juiste coalities zijn al gevormd
De aanstaande colleges van B&W moeten niet denken dat ze voor het opolossen van problemen een beroep kunnen doen op eigenzinnige burgers. Ze kunnen beter bestaande burgerinitiatieven stimuleren en dynamiek en verschil accepteren.
Lees verder
Vraagstuk: Civil society, Gemeentebeleid | Reageer!