Rurale idylle van het platteland vertroebelt

Rurale idylle van het platteland vertroebelt
Op het platteland zorgen mensen nog voor elkaar, zo wil de idylle. Toch blijkt de zorg in dorpen voorwaardelijk. Want wie geaccepteerd wil worden, wordt geacht deel te nemen aan het verenigingsleven. Voor sommigen pakt dit uit als een warme deken, anderen staan voor een dichte deur.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg | Reageer!

Er zijn ook mensen zonder vraagverlegenheid

Er zijn ook mensen zonder vraagverlegenheid
We vragen maar moeilijk om hulp, en bieden het spaarzaam aan. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Maar er is ook een groep die zich hierdoor niet laat belemmeren en zich de hulp heerlijk laat welgevallen. Dat geeft scheve relaties en zorgt voor ‘uitputting’ bij de zorggevers.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening | Reageer!

Misverstanden over de participatiesamenleving

Misverstanden over de participatiesamenleving
Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving. Evelien Tonkens, scheidend bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, noemt er vijf. Voor de ideale participatiesamenleving moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan die tot nu toe over het hoofd gezien zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Participatie: hoe doe je dat? | Reageer!

‘Ik ga het niet met de buurvrouw over de problemen in mijn hoofd hebben’

‘Ik ga het niet met de buurvrouw over de problemen in mijn hoofd hebben’
De overheid trekt zich terug om meer over te laten aan de informele zorg, met eigen kracht en samenredzaamheid als motto. Movisie vroeg aan zeer kwetsbare mensen hoe zij tegen deWmo-idealen aan kijken. Wat blijkt? Er zit niet zo veel rek in de mogelijkheden om op eigen kracht participatie te vergroten.
Lees verder
Vraagstuk: Geestelijke Gezondheidszorg, Hulpverlening, Wmo | Reageer!

Eigen kracht is niet alleen beleid maar ook een beweging

Eigen kracht is niet alleen beleid maar ook een beweging
Uitermate kritisch zijn de Amsterdamse sociologen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens over de participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd. Maar Doortje Kal vindt dat ze daarmee over het hoofd zien dat het ook om een beweging ‘van onderop’ gaat.
Lees verder
Vraagstuk: Eigen kracht, Hulpverlening | Reageer!

Zo kan jeugdzorg beter en goedkoper

fotohanden
Op initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht een groep experts onder leiding van Job Cohen hoe het jeugdstelsel effectiever en goedkoper kan. Van meer samenwerking tot flexibelere en kortere specialistische hulp. Zodat gemeenten in 2015 klaar zijn voor hun nieuwe jeugdzorgtaak.
Lees verder
Vraagstuk: Jeugdzorg | 4 reacties

De ontleding van het professionele gesprek

Interactie als gereedschap
Artsen, onderwijzers, advocaten en financiële dienstverleners praten veel met hun cliënten, om uitleg te geven, informatie te vergaren, afspraken te maken, en feiten te controleren. Een vorm van sociale interactie die kenmerken heeft waar de professionals zich niet altijd bewust van zijn.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Hulpverlening | 1 reactie

Angst voor de toekomst en onvrede spelen Nederland parten

Angst voor de toekomst en onvrede spelen Nederland parten
Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld, maar ontevredenheid en angst voor de toekomst overheersen. De samenleving is behoudzuchtig geworden. We hebben een wenkend en inspirerend toekomstperspectief nodig, aldus Paul Schnabel in zijn derde en laatste bijdrage over de stand van ons land.
Lees verder
Vraagstuk: Economie, Politiek | Reageer!

Verzorgingsstaat biedt uitkomst, toen en nu

Verzorgingsstaat: van noodvoorziening voor ouderen tot geluksmachine
We moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven. Niets op tegen, vindt Paul Schnabel in zijn tweede college over de staat van Nederland, maar we mogen niet vergeten dat de verzorgingsstaat uitkomst biedt aan mensen die het niet (meer) alleen redden, toen en nu.
Lees verder
Vraagstuk: Economie, Politiek | Reageer!