Discriminatie bij de politie voltrekt zich in xenofobisch klimaat

Leidt ontbureaucratisering nu wel of niet tot discriminatie en racisme bij de politie?
Antropoloog Paul Mutsaers concludeert in zijn proefschrift ‘A Public Anthropology of Policing’ ten onrechte dat ontbureaucratisering van de politie-organisatie leidt tot discriminatie, vindt Hans Siebers. Mutsaers licht de bevindingen van zijn onderzoek nog eens toe.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Veiligheid | 2 reacties

Politieagenten discrimineren omdat ze te veel vrijheid hebben – dat blijkt niet uit onderzoek

Politieagenten discrimineren omdat ze te veel vrijheid hebben – dat blijkt niet uit onderzoek
Omdat agenten te veel vrijheid hebben om op hun eigen oordeel af te gaan, discrimineert de politie. Dat zegt althans de onlangs gepromoveerde antropoloog Paul Mutsaers in een nieuwe studie. De Tilburgse universitair hoofddocent Hans Siebers vindt die conclusie ongefundeerd.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Gedrag | 3 reacties

Labbekakken? Mensen zitten klem in de bijstand

Klem in de bijstand
De bijna half miljoen mensen die in de bijstand zitten, zijn volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer ‘labbekakken’. Hij had er niet veel verder naast kunnen zitten. Sterker nog: dat velen klem in de bijstand zitten, mogen ook de werkgevers en hun voorzitter zich aanrekenen.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Armoede | 3 reacties

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

De meerwaarde van gebiedsgericht werken

De meerwaarde van gebiedsgericht werken
De beloften van de decentralisaties dwarrelen niet vanzelf in de wijken neer, menen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun derde aflevering van ‘Nabij is beter’. De professionals buitelen soms over elkaar heen. Maar de twee auteurs zien ook de opkomst van een cultuur van verandering.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening, Participatie: hoe doe je dat? | 1 reactie

Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof

Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof
De wachtgeldregelingen voor politieke bestuurders moeten worden vervangen door een politiek burgerschapsverlof, betoogt Mark Bovens. Alle werknemers en ambtenaren moeten het recht krijgen verlof op te nemen om een politiek ambt te vervullen, waarbij zij worden doorbetaald.
Lees verder
Vraagstuk: Regulering | 1 reactie

Laten we elkaar ontmoeten

Laten we elkaar ontmoeten
Bevoorrechten en kwetsbaren zijn langs elkaar heen gaan leven, constateert Rien Fraanje van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Deze fragmentatie moet een halt toegeroepen worden. Dat begint bij de inrichting van de openbare ruimte, en bij sport en onderwijs. 
Lees verder
Vraagstuk: Scheve inkomens | 4 reacties

Niet elke jongere kan een ‘echte jongen’ of een ‘echt meisje’ zijn

Niet elke jongere kan een ‘echte jongen’ of een ‘echt meisje’ zijn
Niet alle jongeren zijn eenduidig voor wat betreft hun sekse. Er zijn meisjes die zichzelf zien, of door anderen worden gezien, als mannelijk, en jongens als vrouwelijk. Bijna al deze jongeren zijn op jonge leeftijd gepest vanwege hun anders zijn. Hoe praten zij daar zelf over?
Lees verder
Vraagstuk: LHBT | Reageer!

Eigenwijze filantropen zijn van toegevoegde waarde

Eigenwijze filantropen zijn van toegevoegde waarde
Filantropie staat in Nederland in een lange traditie. Net als in de Gouden Eeuw zijn vermogende mensen ook nu nog vrij om naar eigen inzicht schenkingen te doen en doelen te steunen. Het is belangrijk dat dat zo blijft, want juist daarin schuilt de waarde van filantropie.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Civil society | 1 reactie

De gevaren van het ‘nieuwe delen’

De gevaren van het ‘nieuwe delen’
Gaat het bij de ‘deeleconomie’ om meer duurzaamheid en verbondenheid of toch vooral om geld verdienen en goedkoper uit zijn? Nieuw gedrag of oud gedrag in een nieuwe tech-omgeving? Daarover moeten we nog maar eens goed nadenken, vindt Frans van der Reep.
Lees verder
Vraagstuk: Economie, Internet en sociale media | 1 reactie

Werkloze jongeren staan te lang aan de kant

Werkloze jongeren staan te lang aan de kant
De meerderheid van de jongeren in de bijstand – vanaf 1 januari van dit jaar de Participatiewet – zit opgesloten in de uitkering. Na een jaar is slechts een kwart uitgestroomd naar werk, terwijl 1 op de 8 (terug) naar school is. Gemeenten kunnen beter.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Jongeren | 2 reacties