Project P: ja of nee?

Project P: ja of nee?
Wat leert het debat over Project P ons over de aanpak van pesten? Mieke van Stigt maakt de balans op. Zolang scholen het pesten blijven ontkennen, of zich drukker maken over hun imago in de media dan over het welzijn van hun leerlingen, maakt zelfs de beste anti-pestmethode geen schijn van kans.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Jongeren | 1 reactie

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding
Hans Boutellier verbaast zich over de kritiek een dag eerder van Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool Amsterdam op het advies van zijn commissie om de sociale studies op hogescholen te hervormen. Verandering is volgens hem absoluut noodzakelijk.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Social Work | 1 reactie

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke
Onlangs verscheen het advies Meer van Waarde, over de opleidingen tot de sociale beroepen op de hogescholen. Weliswaar een moedige poging om duidelijkheid te scheppen, maar de brede opleiding die de commissie bepleit sluit niet aan bij de netwerksamenleving.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Social Work | Reageer!

Hoeders van de moraal vergroten de kans op kindermisbruik

Hoeders van de moraal vergroten de kans op kindermisbruik
Kindermisbruik moet worden voorkomen, vrijwel iedereen is het daar over eens. Maar de verkettering van pedofilie , zoals die in Nederland plaatsvindt, werkt eerder averechts. Wie echt bescherming van kinderen voorstaat, kan beter inzetten op een open en preventieve benadering.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Moraliseren | Reageer!

Oplossingen lokale problemen liggen niet bij colleges maar bij burgers

De juiste coalities zijn al gevormd
De aanstaande colleges van B&W moeten niet denken dat ze voor het opolossen van problemen een beroep kunnen doen op eigenzinnige burgers. Ze kunnen beter bestaande burgerinitiatieven stimuleren en dynamiek en verschil accepteren.
Lees verder
Vraagstuk: Civil society, Gemeentebeleid | Reageer!

Weg met kantoortuin en geheugentraining

Weg met kantoortuin en geheugentraining
Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd. Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen | Reageer!

Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer?

mensenrechten-onsje-meer
In januari publiceerde Rusland een rapport waarin ze de mensenrechtensituatie in Europa bekritiseerde. Ongeloofwaardig? Poetin is helaas niet de enige die ons op de vingers tikt. Ook de VN en Nederlandse NGO’s vinden dat het rammelt aan de feitelijke mensenrechtenbescherming in Nederland. De Tweede Kamer doet daar vooralsnog te weinig aan.
Lees verder
Vraagstuk: Emancipatie | Reageer!

De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland

De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland
Zorg over de kwetsbare middenklasse die om te jennen op de PVV stemt is onterecht. Onderzoek van Stefan Metaal en Arnold Reijndorp in Almere laat zien: middengroepen kunnen goed rondkomen, zijn niet bezorgd over hun buurt en hebben geen misnoegen over de elite.
Lees verder
Vraagstuk: Polarisatie, Politiek | 1 reactie

De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden

De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden
De newspeak van de decentralisaties lijkt rechtstreeks geïnspireerd door communistische retoriek. En het Cubaanse revolutionaire comité dat toezicht houdt op het welbevinden van de bewoners heet voortaan ‘wijkteam’. In het sociale domein is van een terugtredende overheid geen sprake.
Lees verder
Vraagstuk: Publiek management | 1 reactie

Criminele meisjes vereisen andere aanpak

Criminele meisjes vereisen andere aanpak
Bij criminele jongeren denk je niet direct aan meisjes. Toch is een op de vijf jeugdige delinquenten een meisje. Factoren die leiden tot hun criminele gedrag verschillen van die van jongens. Meer aandacht voor de specifieke problematiek van meisjes is nodig om hen op het rechte pad te houden. 
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Jongeren | Reageer!