Werken aan de wijk gaat niet vanzelf

Werken aan de wijk gaat niet vanzelf
De aanslagen in Parijs hebben de discussie aangewakkerd over de aanpak van radicalisering in wijken en buurten. Van sociaal werkers, buurtteams, wijkagenten en bewoners wordt veel verwacht. Maar een doordachte aanpak kan alleen ontwikkeld worden op basis van kwalitatief onderzoek.
Lees verder
Vraagstuk: Veiligheid, Wijkaanpak | 1 reactie

Hoe we ongewenste uitkomsten in de langdurige zorg kunnen voorkomen

Hoe we ongewenste uitkomsten in de langdurige zorg kunnen voorkomen
De hervormingen in de langdurige zorg zijn ingrijpend. Dat heeft gevolgen voor de cliënt. Voor gemeenten en zorgverzekeraars ontstaat meer speelruimte, wat kan leiden tot ongewenste uitkomsten, bijvoorbeeld doordat ze risico’s gaan afwentelen. Prikkels en samenwerking zouden dat kunnen indammen.
Lees verder
Vraagstuk: Zorg | Reageer!

Gooi Voorschool niet weg met het Brandpuntwater

Gooi Voorschool niet weg met het Brandpuntwater
Brandpunt pakte stevig uit over de Voorschool. Er zou sprake zijn van:  ‘Goede bedoelingen die volgens deskundigen volledig mislukt zijn.’ Het hangt er echter van af wélke deskundigen je spreekt, hoe je hun woorden interpreteert en vooral welk brandpunt je kiest.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | Reageer!

We zien de ernstig verstoorde gehechtheidsrelaties van de daders over het hoofd

We zien de ernstig verstoorde gehechtheidsrelaties van de daders over het hoofd
Na de aanslagen in Parijs regeert de paniek. Volgens Jan Derksen zien we de ontwikkelingspsychologische processen van de daders over het hoofd. Niks Koran of strategie, we negeren hun ernstig verstoorde gehechtheidsrelaties, ontstaan door een andere opvoedingsstijl.
Lees verder
Vraagstuk: Opvoeding, Polarisatie | 2 reacties

Geen universiteit voor iedereen, maar voor iedereen een universiteit

Geen universiteit voor iedereen, maar voor iedereen een universiteit
Het huidige Nederlandse systeem met dertien universiteiten, die allemaal hetzelfde doen en willen, heeft zijn langste tijd gehad. Willen we een toekomstbestendig hoger onderwijssysteem, dan zullen bestaande zekerheden op de helling moeten. Het is tijd voor een omslag.
Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | Reageer!

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

13-De Participatiewet is schijn-decentralisatie, pleidooi voor bestuurlijke ongehoorzaamheid

De Participatiewet is schijn-decentralisatie, pleidooi voor bestuurlijke ongehoorzaamheid
Veel ambtenaren van sociale diensten zijn bang voor de lange arm van Den Haag. Daardoor wint de angst voor de Rijksaccountantsdienst het van de noodzaak om doeltreffend maatwerk te leveren. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans is het tijd voor bestuurlijke ongehoorzaamheid.
Lees verder
Vraagstuk: Beleid, Gemeentebeleid | 3 reacties

Migratiediversiteit beter in beeld

Migratiediversiteit beter in beeld
Vandaag zijn het Syriërs die in grote getale naar Nederland komen, morgen zullen het weer anderen zijn. De diversiteit in migratie groeit al jaren en dat heeft z’n weerslag vooral op lokaal beleid. De migratiediversiteit kan men volgens de WRR het beste meten met een Herfindahl-Hirschman-Index.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Integratie en uitsluiting | Reageer!

Red het geheim in de informatiesamenleving

Red het geheim in de informatiesamenleving
Geheimen bewaren is lastig in een wereld waarin alles en iedereen verbonden is door technologie die erop gericht is personen, bewegingen, relaties, smaken en voorkeuren in kaart en met elkaar in verband te brengen. Burgers en overheden worstelen ermee, en de technologie compliceert de zaak verder.
Lees verder
Vraagstuk: Internet en sociale media, Veiligheid | 1 reactie

Pleidooi voor revolutie in de zorg

Pleidooi voor revolutie in de zorg
In het zorgstelsel wordt veel tijd en geld verspild. Ook is er weinig vertrouwen tussen patiënten, professionals en verzekeraars. Als de zorg weer dienstbaar wordt aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener gaan de kosten omlaag, betoogt Jos de Blok in een vandaag te verschijnen boek.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg | 1 reactie

Wat we kunnen leren van de verhalen van de Marokkaanse tweede generatie

Wat we kunnen leren van de verhalen van de Marokkaanse tweede generatie
Wie de tweede generatie Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen in de gaten houdt, kan het niet ontgaan zijn: er is behoefte aan een nieuw verhaal over afkomst en identiteit. Waar komt deze behoefte vandaan? Welke verhalen zijn er? En hoe zou zo’n nieuw verhaal eruit moeten zien?
Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting, Jongeren | 2 reacties