Massaal online onderwijs gaat fundamentele impact hebben

Massale online onderwijs gaat fundamentele impact hebben
De Massive Open Online Course (MOOC) maakt een opmars die ten koste zal gaan van het reguliere onderwijs. Dankzij de nu nog vaak gratis webcursus kan een cursist met zijn computer op de schoot overal kennis tot zich nemen. Van onderwijs-‘bricks’ naar educatieve ‘clicks’.
Lees verder
Vraagstuk: Emancipatie, Onderwijs | Reageer!

Groningers moeten significante voordelen gaan genieten van gaswinning

Groningers moeten significante voordelen gaan genieten van gaswinning
Met het oog op de schade door aardbevingen heeft Minister Kamp eindelijk besloten om de gaswinning in Groningen flink te verminderen, al is het maar voor een half jaar. Maar is dat genoeg? Echte rechtvaardigheid vereist een nieuw sociaal contract met Groningen.
Lees verder
Vraagstuk: Economie, Rechtvaardigheid | Reageer!

De roep om compassie wordt in machtscentra niet gehoord

De roep om compassie wordt in machtscentra niet gehoord
In onze wereld is geld verworden tot religieus doel dat alle middelen heiligt, zie Griekenland. Daardoor dreigt de  gemeenschappelijkheid verloren te gaan. De mens is in de kern echter een moreel wezen. De steeds dwingender wordende economische geest botst daarom als water op vuur op deze innerlijke bezieling.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Macht | 2 reacties

Bevallen met pijn is niet nodig

Bevallen met pijn: door de zure appel heen bijten?
Weeën doen zeer. Heel erg zeer. Toch wordt er in Nederland tijdens een bevalling doorgaans niet medisch ingegrepen tegen de pijn. In andere landen is dat wel zo. Dat heeft alles te maken met de wijze waarop zorg voor zwangeren hier is ingericht. Het wordt tijd dat dat verandert.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg | Reageer!

Wat doe je als het sociaal netwerk een bron van onveiligheid is?

Wat doe je als het sociaal netwerk een bron van onveiligheid is?
Professionals moeten tegenwoordig het sociale netwerk betrekken bij de hulp aan burgers met problemen. Een enkele keer is juist dat netwerk een bron van onveiligheid, zoals bij huiselijk geweld.  Maar ook dan kunnen professionals het sociale netwerk inzetten om een veilige gezinssituatie te scheppen.
Lees verder
Vraagstuk: Huiselijk geweld, Wmo | 1 reactie

Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven

Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven
Onze levensverwachting is de afgelopen 100 jaar flink gestegen, maar toch lijden veel mensen aan chronische ziekten. Er is geen enkel medicijn zo krachtig en toepasbaar bij zo veel mensen als bewegen. Het wordt tijd dat alle huisartsen het voor gaan schrijven.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg | 1 reactie

Bezuinigingen en decentralisering zijn een explosief mengsel

Bezuinigingen en decentralisering zijn een explosief mengsel
De veronderstelling dat formele zorg zonder meer tegen haar informele variant kan worden uitgeruild en dat de participatiesamenleving maakbaar is, getuigt van een simplistische denkhouding. Sociale innovatie gebaseerd op dergelijke verkeerde aannames is bijzonder risicovol.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Wmo | 1 reactie

Zutphen investeert in sociaal werk én in burgerinitiatieven

Zutphen investeert in sociaal werk én in burgerinitiatieven
Op deze website betoogde Lex Hemelaar eerder dat de gemeente Zutphen 300.000 euro investeert in het oude welzijnswerk en vraagt zich af hoeveel burgerinitiatieven je zou kunnen financieren met zo’n bedrag. Wethouder Patricia Withagen reageert: we doen allebei.
Lees verder
Vraagstuk: Welzijnswerk, Zelforganisatie | 1 reactie

De coole zzp-er gaat niet naar het Malieveld

De coole zzp-er gaat niet naar het Malieveld
Eén op de zes werkenden in Nederland werkt als zelfstandige, meestal als zzp-er. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leeft 15 procent van hen onder de armoedegrens. Een probleem dat nodig aangepakt moet worden, maar of zzp’ers daarvoor naar het Malieveld gaan, is allerminst zeker.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Zelfstandig ondernemerschap | Reageer!