Bakfietsburgers en gebrekkige solidariteit

Bakfietsburgers en gebrekkige solidariteit
Burgers krijgen van overheden een actieve rol in de maatschappij toebedeeld. Dat is prima, zolang de burger doet wat de overheid wil. Maar dat kan niet iedereen. In het gebied tussen ideologie en realiteit is een bufferende en bemiddelende rol weggelegd voor de professional.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Participatie: hoe doe je dat? | 1 reactie

Meten wat sociale wijkteams doen? Daar heb je niet alleen cijfers maar ook verhalen voor nodig

Meten wat sociale wijkteams doen? Daar heb je cijfers en verhalen voor nodig
Sociale wijkteams gaan de zorg goedkoper, beter en dichter bij de burger organiseren. Grote vraag is hoe je kunt meten of die teams daarin slagen. Er zijn ook subjectieve beelden ofwel verhalen nodig om de prestaties van de sociale wijkteams op waarde te kunnen beoordelen.
Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | 3 reacties

Platform brengt 11.000 innovatoren bijeen voor meer juridische rechtvaardigheid

Platform brengt 11.000 innovatoren bijeen voor meer juridische rechtvaardigheid
Juridisch advies per sms voor Kenianen en een rijdende tv-rechter die in Mozambique conflicten beslecht. Het zijn voorbeelden van succesvolle juridische vernieuwingen die via het platform Innovating Justice internationale aandacht krijgen. Voor de beste plannen is jaarlijks een lucratieve prijs te winnen.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening, Rechtspraak | Reageer!

Voor jezelf en anderen zorgen: prima, maar het moet wel kunnen

Voor jezelf en anderen zorgen: prima, maar het moet wel kunnen
We moeten meer verantwoordelijkheid nemen en vaker voor elkaar zorgen, vindt de regering. In feite heeft de Nederlandse burger nooit anders gedaan. In het Brabantse Hoogeloon is men in de zorgverlening tot een andere manier van denken en doen gekomen en dat zelfs tegen de wil van de instellingen in.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen, Zelforganisatie | Reageer!

Waarom Turks-Nederlandse jongeren niet radicaliseren

Waarom Turks-Nederlandse jongeren niet radicaliseren
Turks-Nederlandse jongeren blijken weinig gevoelig voor radicalisering en criminaliteit. Het overheersende beeld van hen klopt dus niet. Zij hebben vergelijkbare ambities als autochtone Nederlandse jongeren en willen daarnaast ook een goed moslim zijn, zonder extremistische aspiraties.
Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting, Misdaadbestrijding | Reageer!

Er is meer dan XX en XY: tijd voor erkenning van seksediversiteit

Er is meer dan XX en XY: tijd voor erkenning van seksediversiteit
XX is vrouw, XY is man, leerden we op school. Dat er ook andere variaties mogelijk zijn, weten velen niet. En als we het wel weten, overheersen taboe en schaamte. Erkenning van diversiteit en onderlinge verschillen in sekse zou mensen met intersekse/DSD in staat stellen meer zichzelf te zijn.
Lees verder
Vraagstuk: LHBT | Reageer!

Ook minder ‘avontuurlijke’ zelfstandigen sluiten zich nu aan bij een Broodfonds

Ook minder avontuurlijke zelfstandigen sluiten zich nu aan bij een Broodfonds
Op zoek naar geschikte manieren om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, komen steeds meer zelfstandigen uit bij een Broodfonds. Door de toenemende populariteit lijkt de maatschappelijke erkenning van het Broodfonds als alternatieve verzekeringsvorm aanstaande.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelfstandig ondernemerschap | 1 reactie

De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen

De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen
Beddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Auke Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor vernieuwing, zoals de mogelijkheid van de eerstelijnszorg om de eigen kracht te mobiliseren.
Lees verder
Vraagstuk: Geestelijke Gezondheidszorg | Reageer!

Onze toekomstige gezondheid is een kwestie van kansen en keuzes

Onze toekomstige gezondheid is een kwestie van kansen en keuzes
De zorg is goed als zieken worden genezen en vroegtijdig overlijden wordt voorkomen; zorg is goed als mensen kunnen meedoen; zorg is goed als de patiënt tevreden is. Of is zorg goed als deze zinnig en zuinig is? Wat willen we en wat zijn daarvan de consequenties? Over kansen en keuzes rond gezondheid en zorg.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Participatie: hoe doe je dat?, Zelforganisatie | Reageer!

Behoed ons voor het doorgeschoten burgerkracht-denken

Behoed ons voor het doorgeschoten burgerkracht-denken
Burgerkracht is een modewoord geworden dat te pas en onpas wordt gebruikt. Daardoor wordt het feitelijk steeds meer van elke inhoud ontdaan. Erger nog is dat de overheid burgerkracht presenteert als dé oplossing voor alle sociale kwaden en tegelijkertijd de kwetsbaren aan hun lot overlaat.
Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat? | 5 reacties