Waarom het daklozenbeleid in Glasgow effectiever is dan in Amsterdam

Waarom het daklozenbeleid in Glasgow effectiever is dan in Amsterdam
Wat kan het daklozenbeleid in Amsterdam leren van andere steden? Van Glasgow bijvoorbeeld, waar serieus wordt ingezet op preventie en woningen. In Kopenhagen, dat vanuit bestuurskundig oogpunt te vergelijken valt met Nederland, valt vooral te zien hoe het niet moet.
Lees verder
Vraagstuk: Armoede, Hulpverlening, Wonen, huren, kraken | Reageer!

Ben je niet kwetsbaar als je nog kunt zeggen waar de vuilniszakken liggen?

Ben je niet kwetsbaar als je nog kunt zeggen waar de vuilniszakken liggen?
Het bieden van ondersteuning aan ouderen gebeurt alleen nog als zij ‘geen regie meer kunnen voeren’. Dat is de recente praktijk bij steeds meer gemeenten. Jolanda Elferink schetst wat dat in de praktijk voor haar vader betekent. ‘Zolang je nog opdrachten kunt geven ben je niet kwetsbaar.’
Lees verder
Vraagstuk: Kwetsbaarheid, Ouderen | Reageer!

Hoe alledaagse activiteiten de decentralisaties beïnvloeden

Hoe alledaagse activiteiten de decentralisaties beïnvloeden
In het onderzoek naar de decentralisaties in het sociale domein gaat het vooral over effectvragen en over het grote beeld. Maar hoe krijgt het beleid nu eigenlijk gestalte in de praktijk? Dat is medebepalend voor het succes of falen van beleid.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | 1 reactie

Institutionele orde moet kwetsbaarheid burgers leren respecteren

Institutionele orde moet kwetsbaarheid burgers leren respecteren
De publieke dienstbaarheid in ons land laat te wensen over. Het komt nog te vaak voor dat mensen aan de balie van een bevoegde instantie vernederd en weggestuurd worden. Een groeiende tegenbeweging wil dat de kwetsbaarheid én de kracht van burgers op juist waarde worden geschat.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Kwetsbaarheid | 3 reacties

Homo- of biseksueel zijn: geen zorg?

Homo- of biseksueel zijn: geen zorg?
Homoseksualiteit kan een last zijn. Vooral jongeren worstelen met gevoelens van afwijzing en negatieve reacties uit hun omgeving. Gelukkig geldt dat niet voor iedereen. Met een juiste benadering is een samenleving mogelijk waarin seksuele geaardheid geen rol van belang meer speelt. 
Lees verder
Vraagstuk: LHBT | 1 reactie

Yanis Varoufakis als econoom is zo slecht nog niet

Yanis Varoufakis als econoom is zo slecht nog niet
De Griekse minister van financiën Varoufakis is verdreven naar de zijlijn van het politieke bedrijf, maar moeten we daar wel blij mee zijn? Varoufakis mag dan overtuigd zijn van zijn eigen gelijk, toch is hij niet zo’n blaaskaak als wel van hem gedacht wordt. Sterker nog, hij heeft zelfs een inhoudelijke visie.
Lees verder
Vraagstuk: Economie | 2 reacties

Discriminatie is met kennis te voorkomen

Discriminatie is met kennis te voorkomen
Een maand geleden was het weer raak. Weer een bedrijf dat zich schuldig maakte aan discriminatie. Yassine zocht werk, waarvoor hij dacht geschikt te zijn. Dat was ook zo, als hij Stefan had geheten… Hoog tijd dat personeelsadviseurs zich bewust worden van discriminerende selectiemechanismes.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Etniciteit | 2 reacties

Minder migratie bij open grenzen

Gesloten grenzen leiden juist tot meer migratie
Er komt geen einde aan de stroom vluchtelingen die naar Europa komen. Tegen de heersende opvatting in blijkt het dichthouden van grenzen juist een stimulans te zijn voor migratie. Open grenzen hebben andere gevolgen dan politici ons willen doen geloven.
Lees verder
Vraagstuk: Immigratie, Polarisatie | 2 reacties

Over decentralisaties en een commissie die maar niet wil kantelen

Over decentralisaties en een commissie die maar niet wil kantelen
Recent verscheen het tweede rapport van de Transitiecommissie Sociaal Domein en de reactie daarop van minister Plasterk. Volgens de commissie hebben gemeenten een berg werk verzet, en ze vergeeft ze dat de vernieuwing stagneert. Hoe zorgen we dat het volgende rapport wel over innovatie gaat?
Lees verder
Vraagstuk: Publiek management | 1 reactie

Eerwraak: práát met de daders

Eerwraak: práát met de daders
Eergerelateerd geweld is een probleem voor onze samenleving als geheel. Dat helpen we niet de wereld uit door de daders te veroordelen. Oog hebben voor de positie van de daders en het bespreekbaar maken van eerwraak is effectiever en kan helpen escalaties te voorkomen.
Lees verder
Vraagstuk: Ethiek, Huiselijk geweld | 1 reactie