Wetenschapper Rotmans moet zich niet wagen aan voorspellingen

Dat burgers zich massaal zelf organiseren, is voor Jan Rotmans de voorbode van een nieuwe werkelijkheid. Volgens Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens is de toekomst echter ondenkbaar. Wetenschap draait niet om voorspellingen, maar om empirisch onderzoek
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | Reageer!

In buurten en dorpen staan ouderen vaak aan de zijlijn

In buurten en dorpen staan ouderen vaak aan de zijlijn
Het aantal oudere Nederlanders neemt snel toe: in 2012 waren er minder dan 700.000 mensen van 80 jaar of ouder, in 2040 zijn dat er ruim 1,5 miljoen. Veel gemeenten hopen dat informele contacten het sociaal isolement van ouderen zullen tegengaan. Die verwachting is niet terecht.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen | 1 reactie

Religie manager bepaalt het gezicht van het ziekenhuis

Religie manager bepaalt het gezicht van het ziekenhuis
Na meer dan 50 jaar secularisatie in Europa hebben geloofsovertuigingen van leidinggevenden nog wel degelijk invloed op zakelijke beslissingen. Dat laat onderzoek naar Duitse non-profit ziekenhuizen zien. Religieuze drijfveren, ook van Nederlandse managers, doen er dus toe.
Lees verder
Vraagstuk: Gezondheidszorg, Religie | 1 reactie

Professionals in wijkteams moeten zich moreel beraden

Professionals in wijkteams moeten zich moreel beraden
Werken in multidisciplinaire wijkteams zal naar verwachting leiden tot fricties en onduidelijkheden over ethische vraagstukken. Tijd en ruimte voor ethisch beraad zijn nodig om de sociale professional houvast te bieden voor het nemen van verantwoorde beslissingen.
Lees verder
Vraagstuk: Ethiek, Wijkaanpak | 3 reacties

Nabestaanden van MH17-ramp zijn gebaat bij een monument

Nabestaanden van MH17-ramp zijn gebaat bij een monument
Om de nabestaanden van de vliegtuigramp met de MH17 te ondersteunen bij de verwerking van hun verlies, moet er aandacht blijven voor hun vragen en verhalen. Niet alleen nu, maar ook voor de volgende generatie. Een monument ter nagedachtenis kan daarbij helpen.
Lees verder
Vraagstuk: Zingeving | Reageer!

Steeds sterker worden armen gestigmatiseerd

Steeds sterker worden armen gestigmatiseerd
Ongelijkheid, armoede en werkloosheid zijn in Europa momenteel grote thema’s. Maar in plaats van dat dit sympathie aanwakkert voor degenen die het minder goed hebben, lijkt het omgekeerde te gebeuren en voltrekt zich een symbolische oorlog tegen de armen. Het marktdomein overheerst onze denkwijze.
Lees verder
Vraagstuk: Armoede | 1 reactie

Tijd voor actie! Vijf ijkpunten voor overheidsparticipatie

Tijd voor actie! Vijf ijkpunten voor overheidsparticipatie
Imrat Verhoeven volgde de catfight tussen Jan Rotmans en Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak met stijgende verbazing. Een heftig debat over burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap. In de hitte van de strijd vergaten de opponenten de overheidsrol.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | 3 reacties

De participatiesamenleving, we weten niet wat het oplevert

De participatiesamenleving, we weten niet wat het oplevert
Onder het mom van de participatiesamenleving wordt in de publieke sector steeds vaker de samenwerking met burgers gezocht via co-creatie en co-productie om samen maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Maar wat is nu eigenlijk het effect daarvan?
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | 1 reactie

De overheid moet plaats-maken voor ouderen

De overheid moet plaats-maken voor ouderen
Dat mens en plaats een functionele ‘like’ moeten hebben, weten verzorgingshuizen voor ouderen al langer. Ouderen hebben belang bij een vertrouwde omgeving. De overheid kan daar wat van leren: voorzieningen moeten aansluiten op de betekenis die ouderen aan hun omgeving geven.
Lees verder
Vraagstuk: Ouderen | 1 reactie

Veel burgers zijn nog niet gewonnen voor grotere gemeentelijke bevoegdheid

Veel burgers nog niet gewonnen voor grotere gemeentelijke bevoegdheid
Het decentralisatiebeleid biedt beleidsvrijheid aan gemeenten en de mogelijkheid tot lokaal maatwerk. Burgers zien hier lang niet altijd de voordelen van. Velen verwachten dat er een toename van ongelijkheid zal ontstaan. Gemeenten hebben dus nog heel wat uit te leggen.
Lees verder
Vraagstuk: Wmo | 1 reactie