Sociaal werk moet anders in de nieuwe samenleving

Sociaal werk moet anders in de nieuwe samenleving
De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende ‘scharrelruimte’ voor de sociaal werker.
Lees verder
Vraagstuk: Sociaal werk | Reageer!

Maak lokaal actief burgerschap niet groter dan het is

Maak lokaal actief burgerschap niet groter dan het is
De verwachtingen over  actief burgerschap zijn hooggespannen. En er wordt met verve over de betekenis van deze burgerinitiatieven gediscussieerd. Recente cijfers waarschuwen echter dat de capaciteit van lokaal burgerschap niet overschat moet worden.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers | 1 reactie

Adviseren in dienst van beslissers, niet als tegenkracht

Adviseren in dienst van beslissers, niet als tegenkracht
De nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving moet de publieke besluitvorming er voor behoeden dat maatschappelijke vraagstukken de politiek worden ingezogen. Ze hoeft echter geen tegenkracht te bieden, zo betoogt Piet-Hein Donner bij de opheffing van de RMO.
Lees verder
Vraagstuk: Macht, Politiek | Reageer!

Onderzoekers moeten meer oog hebben voor strijdende meningen over wat een probleem is

Onderzoekers moeten meer oog hebben voor strijdende meningen over wat een probleem is
Bij de evaluatie van weerbarstige beleidsvraagstukken is het niet afdoende om alleen naar de effectiviteit van beleid te kijken. De vraag naar wat een definitie van het probleem is en welk beleid gewenst, is evenzeer van belang, vooral bij complexe en weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | 1 reactie

Civic crowdfunding is het wilde westen voor burgerinitiatieven

Civic crowdfunding is het wilde westen voor burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven zetten steeds vaker crowdfunding in om hun ideeën te realiseren. Het is een interessante ontwikkeling die direct raakt aan participatie en democratie. Er zitten wel grenzen aan, zegt Martijn Arnoldus, maar die kunnen worden verlegd.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Gemeentebeleid | 1 reactie

‘Meneer Rutte, de oplossing ligt niet bij Mohammed’

‘Meneer Rutte, de oplossing ligt niet bij Mohammed’
Premier Mark Rutte gooide op 16 maart via dagblad de Metro de knuppel in het hoenderhok. Hij erkent dat discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat, maar de politiek kan die discriminatie niet oplossen. ‘De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt’. Maar is dat wel zo?
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Werkloosheid | Reageer!

Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven

Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven
Non-Profit Organisaties (NPO’s) profiteren sinds eind vorige eeuw van de samenwerking met het bedrijfsleven. Daar zijn veel mooie uitjes en tijdelijke relaties met bedrijfsvrijwilligers uit ontstaan. Nu wordt het tijd dat NPO’s eisen durven stellen aan wat zij nodig hebben.
Lees verder
Vraagstuk: Vrijwilligerswerk | Reageer!

De terugtocht is de moeilijkste van alle operaties

De terugtocht is de moeilijkste van alle operaties
Een kabinet hoéft niet naar zijn adviseurs te luisteren, dat is nu eenmaal het voorrecht van de machthebber. Maar het zou er wel goed aan doen om het laatste advies van de – opgeheven – Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ter harte te nemen: treed terug, maar doe het prudent.
Lees verder
Vraagstuk: Macht, Politiek | 1 reactie

Discussie over burgerinitiatieven is te rigide

Discussie over burgerinitiatieven is te rigide
De samenleving en de burger zijn aan zet, zo lijkt het. Bottom-up burgerinitiatieven staan echter ter discussie: de een spreekt vol enthousiasme over burgerkracht, dan ander ziet vooral verkapte overheidsprojecten. De discussie draait te veel om wie met de eer mag strijken, vindt Edwin Verdurmen.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Ruimtelijke Ordening | 2 reacties

Businessmodel therapeuten is recept voor dure behandelingen

Businessmodel therapeuten is recept voor dure behandelingen
 Wanneer is iemand er zo slecht aan toe dat we met z’n allen vinden dat zij daar op kosten van de samenleving therapeutische hulp bij nodig heeft? De sterk stijgende kosten voor de geestelijke gezondheidszorg van de afgelopen jaren geven weinig vertrouwen in de behandelaars.
Lees verder
Vraagstuk: Hulpverlening | 5 reacties

Sociale Vraagstukken Lezersonderzoek

×