Ruimte voor het Sinterklaasfeest

Ruimte voor het Sinterklaasfeest
Een jaar geleden deed Renate Schepen een poging om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar in dialoog te laten gaan. Het is een mislukte poging gebleken, constateert zij nu. Wat valt daaruit te leren? Hoe kan 5 december toch nog een gezamenlijk feest worden?
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Polarisatie | Reageer!

Niet meer, maar betere gesprekken tussen overheid en burgers zijn nodig

Niet meer, maar betere gesprekken tussen overheid en burgers zijn nodig
Meer contacten tussen burgers en overheid zouden bijdragen aan het oplossen van sociale problemen, zo is het idee. Maar dat is te makkelijk gedacht. Zoals je een relatiecrisis niet oplost door uitsluitend meer met elkaar te praten, zo zijn meer face to face-contacten tussen overheid en burger ondoordacht.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Participatie: hoe doe je dat? | 1 reactie

Een tegengeluid van een moslim

Een stem tegen radicalisering en vóór vrede
Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië en Irak om lid te worden van Islamitische Staat, het is ook menig moslim hier te lande een gruwel. En dat tegengeluid willen moslims ook graag laten horen. Als ze daar ten minste de gelegenheid voor krijgen, zegt imam Safeer Siddiqui.
Lees verder
Vraagstuk: Misdaadbestrijding, Religie | Reageer!

Maak geen karikatuur van effectieve interventies

Maak geen karikatuur van effectieve interventies
Trudie Knijn en Marcel Hoogenboom schreven vorige week dat de decentralisaties het evidence-based debat op scherp zetten. Daarbij vallen zij de databanken met effectieve interventies aan van Movisie, het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut. Dat mag niet onweersproken blijven, vindt Saskia Keuzenkamp van Movisie.
Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | Reageer!

Debat over tweedeling moet ook over de arbeidsmarkt gaan

Debat over tweedeling moet ook over de arbeidsmarkt gaan
Na publicaties van de economen Thomas Piketty en Joseph Stiglitz is er een internationaal debat ontstaan over de toegenomen inkomensverschillen en de vermogensongelijkheid in het bijzonder. Gek genoeg gaat dat debat niet over ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt | Reageer!

Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is

Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is
Veerkracht is hét toverwoord als het gaat om zorg zonder overheidsbemoeienis – lees: zonder overheidsuitgaven. Ook van kwetsbare burgers wordt permanent maximale veerkracht verwacht en dat is vragen om moeilijkheden. Marjet van Houten roept op tot meer elasticiteit bij zorg en ondersteuning.
Lees verder
Vraagstuk: Kwetsbaarheid, Wmo | Reageer!

Gemeenten staan met hun sociale teams voor lastige keuzes

Gemeenten staan met hun sociale teams voor lastige keuzes
De onderzoeken over sociale teams buitelen over elkaar heen. Gemeenten zijn zoekende en de sociale teams en hun werkers zijn erg in ontwikkeling. Maar teveel ontwikkeling kan leiden tot verwarring. Rogier den Uyl doet een poging om de keuzes in dit ontwikkelingsproces te vereenvoudigen.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid | Reageer!

Misbruik van bijstand komt vaak voort uit onhandigheid

Misbruik van bijstand komt vaak voort uit onhandigheid
Politiek en samenleving zijn gebeten op bijstandsfraudeurs. Ze moeten daarom gestraft worden, liefst zo zwaar mogelijk. Bestuurskundige Menno Fenger vindt echter dat de focus van het fraudebeleid anders gericht moet worden: niet straffen, maar voorkomen.
Lees verder
Vraagstuk: Misdaadbestrijding, Sociale zekerheid | 1 reactie

Fuck the context! Kijk naar plausibiliteit van een interventie

Fuck the context! Kijk naar plausibiliteit van een interventie
Omvangrijk evaluatieonderzoek dat moet laten zien hoe effectief sociale interventies zijn, wordt steeds complexer. In deze tijd van slinkende overheidsbudgetten is er een alternatief: het doorlichten van de aannames van een interventie. Hoe plausibel is het dan dat sport goed is voor de betrokkenheid in een buurt?
Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | 2 reacties

Opbouwwerk in Nederland moet zichzelf leren her-denken

Opbouwwerk in Nederland moet zichzelf leren her-denken
Decentralisatie, bezuiniging en Participatiewet trekken het vloerkleed onder het opbouwwerk in Nederland vandaan. Of is dat te somber bekeken? De Belgische socioloog Hanne Bastiaensen ziet als ‘buitenstaander’ wel degelijk een toekomst voor het opbouwwerk, mits er ruimte voor twijfel blijft bestaan.
Lees verder
Vraagstuk: Meespraak burgers | Reageer!