Combineer Amsterdamse treiteraanpak met de Rotterdamwet

Combineer Amsterdamse treiteraanpak met de Rotterdamwet
Treiteraars kunnen in Amsterdam worden gedwongen te verhuizen naar afgelegen containerwoningen. Er dreigt echter nieuwe aanwas van overlastgevers, waarschuwt Reijer Verwer. Hij wil huisuitzetting daarom combineren met de selectieve woningtoewijzing van de Rotterdamwet.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Publieke omgangsvormen | Reageer!

Zonder probleemanalyse heeft evalueren geen zin

Zonder probleemanalyse heeft evalueren geen zin
De vraag stellen naar wat werkt om sociale problemen aan te pakken heeft alleen zin als we analyseren welke probleemdefinities en oplossingen beleidsmakers en uitvoerders hanteren. Een Kritische Frame Analyse van beleidsdocumenten en projectplannen geeft daar inzicht in.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek, Wetenschap en innovatie | Reageer!

Migratienota is overdreven, populistische bangmakerij

Migratienota is overdreven, populistische bangmakerij
De VVD haalde met haar Migratienota direct de headlines van de media. Daarmee is wellicht het belangrijkste doel bereikt. Want het voorstel is onhaalbaar en het getuigt van gebrek aan kennis. Bram Frouws wijst op tegenstrijdigheden, denkfouten en onwaarheden in de nota.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Europese Unie | 2 reacties

Ondernemende burgers zijn geen derde weg tussen staat en markt

Ondernemende burgers zijn geen derde weg tussen staat en markt
 Waar overheid en markt falen is de hoop gevestigd op burgers die zelf publieke taken aanpakken. Maar een derde weg is het niet, burgerinitiatieven zijn genoodzaakt te laveren tussen markt en overheid. En dat vraagt om een bezinning op de eigen uitgangspunten.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | Reageer!

Ook imams moeten verantwoordelijkheid nemen

Ook imams moeten verantwoordelijkheid nemen
Opvattingen van islamitische schriftgeleerden uit een ver verleden roepen op tot vijandigheid en agressie. Een meerderheid van de moslims keurt deze legitimering van geweld steeds openlijker af. Ook imams zouden daarin verantwoordelijkheid moeten nemen, vindt Mohamed Ajouaou.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Religie | 2 reacties

Migratie is nodig, ook in Europa

Migratie is nodig, ook in Europa
Migratie wordt vaak gezien als of ‘goed’ of ‘slecht’ voor een land, maar het is geen van beide; het is een onvermijdelijk gevolg van demografische en economische veranderingen. Europa heeft behoefte aan migranten, ook al vinden publiek en politiek van niet.
Lees verder
Vraagstuk: Europese Unie, Immigratie | Reageer!

Hoe we uit het ideologische doe-democratie-debat kunnen komen

Hoe we uit het ideologische doe-democratie-debat kunnen komen
In het debat over burgerparticipatie en democratische vernieuwing staat de ‘believer’ tegenover de scepticus: de eerste ziet participatie als dé oplossing, de laatste ziet deze vooral als een schaamlap voor falend bestuur. Een systematische analyse biedt zicht op verschillende democratische praktijken.
Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat?, Zelforganisatie | 2 reacties

Op weg naar democratisch professionalisme?

Op weg naar democratisch professionalisme?
Het team van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat zich bezig houdt met ‘Doe-democratie’ volgde de discussie Burgers nemen het over met belangstelling. En het ontwaart een speurtocht naar nieuwe, op democratische leest geschoeide bestuursvormen.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers | 1 reactie

Debat over burgerinitiatieven is vooral politiek

Debat over burgerinitiatieven is vooral politiek
Het twistgesprek tussen Jan Rotmans versus Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak gaat in essentie over hoe we het maatschappelijk leven vormgeven. Beide partijen suggereren objectiviteit maar het debat is in wezen politiek: het gaat over wat wenselijk is in onze samenleving.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | 1 reactie