Responsieve evaluatie: onderzoek dat niet wil controleren maar leren

Responsieve evaluatie: onderzoek dat niet wil controleren maar leren
Evaluatieonderzoek in de sociale sector heeft vaak een controlerende functie. ‘Responsieve evaluatie’ daarentegen biedt een participatieve en democratische methode: het is een gezamenlijk leerproces waarbij kennis, ervaringen en ideeën van diverse belanghebbenden betrokken worden.
Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | Reageer!

Beroepskracht cruciaal in vrijwilligerszwembad

Beroepskracht cruciaal in vrijwilligerszwembad
Muziekschool, sporthal, bibliotheek, zwembad – allerlei voorzieningen staan onder druk doordat gemeenten minder geld hebben. Burgers moeten het zelf doen, is de politieke boodschap. Dat blijkt mogelijk, zoals in Lichtenvoorde, waar vrijwilligers de exploitatie van het zwembad overnamen.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Vrijwilligerswerk | Reageer!

Om het recht te verbeteren moet je burgers vragen waar zij rechtvaardigheid missen

Om het recht te verbeteren moet je burgers vragen waar zij rechtvaardigheid missen
De kwaliteit van het recht wordt niet alleen bepaald door wetten en rechtspraak, maar ook door de informele manieren waarop burgers hun conflicten oplossen. Daarom is het belangrijk de dagelijkse rechtsbehoeften van burgers te kennen. Dit is het idee achter het Justice Needs and Satisfaction Tool.
Lees verder
Vraagstuk: Rechtspraak | Reageer!

Ruimte voor het Sinterklaasfeest

Ruimte voor het Sinterklaasfeest
Een jaar geleden deed Renate Schepen een poging om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar in dialoog te laten gaan. Het is een mislukte poging gebleken, constateert zij nu. Wat valt daaruit te leren? Hoe kan 5 december toch nog een gezamenlijk feest worden?
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Polarisatie | Reageer!

Niet meer, maar betere gesprekken tussen overheid en burgers zijn nodig

Niet meer, maar betere gesprekken tussen overheid en burgers zijn nodig
Meer contacten tussen burgers en overheid zouden bijdragen aan het oplossen van sociale problemen, zo is het idee. Maar dat is te makkelijk gedacht. Zoals je een relatiecrisis niet oplost door uitsluitend meer met elkaar te praten, zo zijn meer face to face-contacten tussen overheid en burger ondoordacht.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Participatie: hoe doe je dat? | 1 reactie

Een tegengeluid van een moslim

Een stem tegen radicalisering en vóór vrede
Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië en Irak om lid te worden van Islamitische Staat, het is ook menig moslim hier te lande een gruwel. En dat tegengeluid willen moslims ook graag laten horen. Als ze daar ten minste de gelegenheid voor krijgen, zegt imam Safeer Siddiqui.
Lees verder
Vraagstuk: Misdaadbestrijding, Religie | Reageer!

Maak geen karikatuur van effectieve interventies

Maak geen karikatuur van effectieve interventies
Trudie Knijn en Marcel Hoogenboom schreven vorige week dat de decentralisaties het evidence-based debat op scherp zetten. Daarbij vallen zij de databanken met effectieve interventies aan van Movisie, het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut. Dat mag niet onweersproken blijven, vindt Saskia Keuzenkamp van Movisie.
Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | Reageer!

Debat over tweedeling moet ook over de arbeidsmarkt gaan

Debat over tweedeling moet ook over de arbeidsmarkt gaan
Na publicaties van de economen Thomas Piketty en Joseph Stiglitz is er een internationaal debat ontstaan over de toegenomen inkomensverschillen en de vermogensongelijkheid in het bijzonder. Gek genoeg gaat dat debat niet over ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt | Reageer!

Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is

Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is
Veerkracht is hét toverwoord als het gaat om zorg zonder overheidsbemoeienis – lees: zonder overheidsuitgaven. Ook van kwetsbare burgers wordt permanent maximale veerkracht verwacht en dat is vragen om moeilijkheden. Marjet van Houten roept op tot meer elasticiteit bij zorg en ondersteuning.
Lees verder
Vraagstuk: Kwetsbaarheid, Wmo | Reageer!

Gemeenten staan met hun sociale teams voor lastige keuzes

Gemeenten staan met hun sociale teams voor lastige keuzes
De onderzoeken over sociale teams buitelen over elkaar heen. Gemeenten zijn zoekende en de sociale teams en hun werkers zijn erg in ontwikkeling. Maar teveel ontwikkeling kan leiden tot verwarring. Rogier den Uyl doet een poging om de keuzes in dit ontwikkelingsproces te vereenvoudigen.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid | Reageer!