Yanis Varoufakis als econoom is zo slecht nog niet

Yanis Varoufakis als econoom is zo slecht nog niet
De Griekse minister van financiën Varoufakis is verdreven naar de zijlijn van het politieke bedrijf, maar moeten we daar wel blij mee zijn? Varoufakis mag dan overtuigd zijn van zijn eigen gelijk, toch is hij niet zo’n blaaskaak als wel van hem gedacht wordt. Sterker nog, hij heeft zelfs een inhoudelijke visie.
Lees verder
Vraagstuk: Economie | Reageer!

Discriminatie is met kennis te voorkomen

Discriminatie is met kennis te voorkomen
Een maand geleden was het weer raak. Weer een bedrijf dat zich schuldig maakte aan discriminatie. Yassine zocht werk, waarvoor hij dacht geschikt te zijn. Dat was ook zo, als hij Stefan had geheten… Hoog tijd dat personeelsadviseurs zich bewust worden van discriminerende selectiemechanismes.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Etniciteit | 1 reactie

Minder migratie bij open grenzen

Gesloten grenzen leiden juist tot meer migratie
Er komt geen einde aan de stroom vluchtelingen die naar Europa komen. Tegen de heersende opvatting in blijkt het dichthouden van grenzen juist een stimulans te zijn voor migratie. Open grenzen hebben andere gevolgen dan politici ons willen doen geloven.
Lees verder
Vraagstuk: Immigratie, Polarisatie | 2 reacties

Over decentralisaties en een commissie die maar niet wil kantelen

Over decentralisaties en een commissie die maar niet wil kantelen
Recent verscheen het tweede rapport van de Transitiecommissie Sociaal Domein en de reactie daarop van minister Plasterk. Volgens de commissie hebben gemeenten een berg werk verzet, en ze vergeeft ze dat de vernieuwing stagneert. Hoe zorgen we dat het volgende rapport wel over innovatie gaat?
Lees verder
Vraagstuk: Publiek management | 1 reactie

Eerwraak: práát met de daders

Eerwraak: práát met de daders
Eergerelateerd geweld is een probleem voor onze samenleving als geheel. Dat helpen we niet de wereld uit door de daders te veroordelen. Oog hebben voor de positie van de daders en het bespreekbaar maken van eerwraak is effectiever en kan helpen escalaties te voorkomen.
Lees verder
Vraagstuk: Ethiek, Huiselijk geweld | 1 reactie

Is minder gas winnen wel verstandig?

Is minder gas winnen wel verstandig?
In reactie op het toenemende aantal aardbevingen heeft de regering onlangs besloten om de gaskraan in Groningen minder open te zetten. Dit kan mogelijk de kans  op aardbevingen verkleinen, maar de vraag is of dit maatschappelijk gezien wel een verstandige maatregel is.
Lees verder
Vraagstuk: Regulering, Veiligheid | 2 reacties

Onze kijk op werk moet radicaal veranderen. Weg van het rendementsdenken

Onze kijk op werk moet radicaal veranderen. Weg van het rendementsdenken
Werk is voor veel mensen, naast een middel om in het levensonderhoud te voorzien, ook een onderdeel van het leven waarin ze hun ambities en waarden verwezenlijken. We zouden werk meer moeten gaan beschouwen als een consumptiegoed. Weg van het rendementsdenken en de kosteneffectiviteit.
Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Dagindeling | 11 reacties

Aanpak radicalisering: Nederland is een voorhoedeland in sluimerstand geworden

‘Wonen, wijf en werk’- dat helpt het beste tegen radicalisering
Na de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh waren interventies tegen radicalisering big business. Op dit moment is de roep naar antiradicaliseringsprojecten wederom groot. Wat kunnen we uit de post-Van Gogh periode leren? Welke projecten waren er toen? En wat werkt?
Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting, Misdaadbestrijding | 4 reacties

Hebben we nog wel ‘echte’ vrienden?

Hebben we nog wel ‘echte’ vrienden?
De invloed van sociale media op relaties is groot, maar niet alles overheersend. Ook al loopt op Facebook ons vriendenaantal in de honderden en delen we op Instagram onze mooiste selfies, toch laten we nog altijd alleen aan onze (h)echte vrienden zien wie we echt zijn, in real life welteverstaan.
Lees verder
Vraagstuk: Internet en sociale media | 1 reactie

De invloed van de media op besluitvorming moet niet worden overdreven

De invloed van de media op besluitvorming moet niet worden overdreven
Het beeld dat de media de besluitvorming versimpelen en dat hun dramatiek in plaats van het volk regeert, behoeft nuancering. Veel besluitvorming vindt namelijk plaats zonder dat de media er aandacht aan besteden. En als de media zich mengen, dan werkt de medialogica juist ook democratiserend.
Lees verder
Vraagstuk: Media, Politiek | 1 reactie