Debat over kanteling gaat ook over de rol van wetenschap

Debat over kanteling gaat ook over de rol van wetenschap
De burger neemt het over van de overheid, maar in welke mate doet hij dat en leidt dit tot een kanteling van de samenleving? Het wetenschappelijke onderzoek naar deze vragen is gebaat bij heldere begrippen en empirisch verkregen data. En het stellen van ‘wicked’ vragen.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | Reageer!

Cijfers over criminaliteit zeggen niet alles, maar veiligheidsgevoelens evenmin

Cijfers over criminaliteit zeggen niet alles, maar veiligheidsgevoelens evenmin
Criminaliteitscijfers bieden beperkt zicht op het gevoel van (on-)veiligheid van burgers. Maar burgers zeggen op hun beurt ook niet altijd wat ze daadwerkelijk meemaken en voelen. Om die reden kan kwalitatief onderzoek een goede aanvulling zijn op kwantitatieve methoden.
Lees verder
Vraagstuk: Criminaliteit, Veiligheid | Reageer!

Postliberalisme als antwoord op het doorgeslagen denken van links en rechts

Postliberalisme als antwoord op het doorgeslagen denken van links en rechts
De technocratische controlestaat noch het neoliberalisme heeft de Europese burgers gelukkig gemaakt. Ze zijn vooral angstig, onzeker en rancuneus geworden. Postliberalisme kan oplossing bieden en de terugkeer van historische demonen voorkomen.
Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Politiek | Reageer!

Kijk eens over de grens naar burgerparticipatie

Kijk eens over de grens naar burgerparticipatie
In landen als Brazilië en India is informele politiek heel gewoon. Bemiddelaars tussen overheid en burgers spelen er allang een cruciale rol in de samenleving. Voor de transities in onze governance en de nieuwe vormen van burgerparticipatie valt daar zeker wat van te leren.
Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat? | 4 reacties

Onderzoek naar wijkteams komt helaas nauwelijks van de grond

Maak het niet te ingewikkeld
Sociale wijkteams moeten het hoofd bieden aan complexe sociale regels. Maar gemeenten verzuimen hun functioneren grondig te onderzoeken, vindt Saskia Keuzenkamp.
Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid | 3 reacties

Combineer Amsterdamse treiteraanpak met de Rotterdamwet

Combineer Amsterdamse treiteraanpak met de Rotterdamwet
Treiteraars kunnen in Amsterdam worden gedwongen te verhuizen naar afgelegen containerwoningen. Er dreigt echter nieuwe aanwas van overlastgevers, waarschuwt Reijer Verwer. Hij wil huisuitzetting daarom combineren met de selectieve woningtoewijzing van de Rotterdamwet.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Publieke omgangsvormen | Reageer!

Zonder probleemanalyse heeft evalueren geen zin

Zonder probleemanalyse heeft evalueren geen zin
De vraag stellen naar wat werkt om sociale problemen aan te pakken heeft alleen zin als we analyseren welke probleemdefinities en oplossingen beleidsmakers en uitvoerders hanteren. Een Kritische Frame Analyse van beleidsdocumenten en projectplannen geeft daar inzicht in.
Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek, Wetenschap en innovatie | Reageer!

Migratienota is overdreven, populistische bangmakerij

Migratienota is overdreven, populistische bangmakerij
De VVD haalde met haar Migratienota direct de headlines van de media. Daarmee is wellicht het belangrijkste doel bereikt. Want het voorstel is onhaalbaar en het getuigt van gebrek aan kennis. Bram Frouws wijst op tegenstrijdigheden, denkfouten en onwaarheden in de nota.
Lees verder
Vraagstuk: Etniciteit, Europese Unie | 2 reacties

Ondernemende burgers zijn geen derde weg tussen staat en markt

Ondernemende burgers zijn geen derde weg tussen staat en markt
 Waar overheid en markt falen is de hoop gevestigd op burgers die zelf publieke taken aanpakken. Maar een derde weg is het niet, burgerinitiatieven zijn genoodzaakt te laveren tussen markt en overheid. En dat vraagt om een bezinning op de eigen uitgangspunten.
Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | Reageer!

Ook imams moeten verantwoordelijkheid nemen

Ook imams moeten verantwoordelijkheid nemen
Opvattingen van islamitische schriftgeleerden uit een ver verleden roepen op tot vijandigheid en agressie. Een meerderheid van de moslims keurt deze legitimering van geweld steeds openlijker af. Ook imams zouden daarin verantwoordelijkheid moeten nemen, vindt Mohamed Ajouaou.
Lees verder
Vraagstuk: Gedrag, Religie | 2 reacties