Wat zijn de  lessen van de kredietcrisis voor andere maatschappelijke sectoren? In zijn advies Tegenkracht organiseren. Lessen uit de kredietcrisis vraagt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling zich af of de, voor de financiële sector zo kenmerkende, omslag van productieve werkwijzen naar perverse uitkomsten ook voor andere maatschappelijke sectoren geldt.