NEDERLANDSE SOCIOLOGIE VERENIGING Onderzoeken naar discriminatie op de arbeidsmarkt bekroond

Tijdens de Dag van de Sociologie zijn vandaag door de Nederlandse Sociologische Vereniging de NSV Artikelprijs en NSV Masterthesisprijs 2021 toegekend. Beide bekroonde werken gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt.

De tweejaarlijkse artikelprijs is een erkenning voor beste artikel gepubliceerd in 2019 of 2020 in één van de vier Nederlandstalige wetenschappelijke sociologietijdschriften. De jaarlijkse masterthesisprijs is voor beste masterscriptie van een student aan een sociologie-opleiding in Nederland uit 2020.

Etnische hiërarchie

Voor de NSV Artikelprijs zijn de winnaars Lex Thijssen, Marcel Coenders en Bram Lancee voor hun artikel ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Verschillen tussen etnische groepen en de rol van beschikbare informatie over sollicitanten’, gepubliceerd in Mens en Maatschappij. Dit artikel is gebaseerd op een grootschalig veldexperiment waarbij etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt onder jongvolwassenen (leeftijd 23-25) is onderzocht.

De auteurs concluderen dat discriminatie een hardnekkig probleem blijkt te zijn. Niet alle etnische minderheden worden evenveel gediscrimineerd; ze vonden ook duidelijke verschillen tussen etnische groepen. Er lijkt volgens de auteurs een etnische hiërarchie te bestaan, waarbij etnische groepen die in sociaaleconomisch en cultureel opzicht verder afstaan van de autochtoon Nederlandse bevolking een hogere kans hebben om gediscrimineerd te worden. Zoals een jurylid opmerkte: “Een mooi opgezette en uitgevoerde studie waar methodologisch weinig op aan te merken valt.”

Zwangerschapsdiscriminatie

De NSV Masterthesisprijs 2021 is toegekend aan Myrthe Hendrix van de Radboud Universiteit Nijmegen voor de scriptie ‘Zwanger op de werkvloer: dat baart zorgen. Evaluatie van de mate waarin voorlichtingsmaatregelen aan vrouwen effectief zijn in de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie’. Zwangerschapsdiscriminatie is een belangrijk onderwerp, waarvoor een actieplan is opgenomen in het regeerakkoord. In dit onderzoek werd geëvalueerd hoe effectief de voorlichtingsmaatregelen uit het actieplan zijn geweest.

Uit het onderzoek bleek dat hoewel vrouwen wel meer kennis hierover hadden opgedaan, deze vorm van discriminatie niet is afgenomen en slechts één op de tien gedupeerden er melding van maakt. Naast een helder, gedegen en zeer maatschappelijk relevant scriptie-onderzoek, onderstreepte de jury dat er veel moeite werd gedaan voor vertaling van resultaten naar een onderbouwd beleidsanalyse.

Uit het juryrapport: 'Dit advies is niet zomaar een nagedachte, maar geeft uiting van een sterke wil van de auteur om een publieke sociologie uit te dragen die actoren uit het maatschappelijke middenveld en beleidsmakers beter tracht te informeren bij het uittekenen van strategieën om problemen als zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken.'

 

Foto: Giorgio Trovato via Unsplash